32750. lajstromszámú szabadalom • Eljárás a festékrészecskék leülepedésének megakadályozására enyvgelatin és alkálikasein oldatokban

Megjelent 1905. évi április lié 29-én. MAGY. ^ K1R. SZABADALMI Cg HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS B2750. szám. IV/f. OSZTÁLY. Eljárás a festékrészecskék leülepedésének megakadályozására enyv, gelatin és alkali-kasein oldatokban. LUTZ EDE ÉS TÁRSA KERESKEDŐ CZÉG POZSONYBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1904 julius hó 9-ike. Oly festékeknek, melyeknek megkötésére enyvet, gelatint vagy kaseint használnak föl, az a hátrányuk, hogy bennük a tulaj­donképpeni festőanyag, mely ásványtartal­mánál fogva sokkal nagyobb fajsúllyal bír, mint a föloldó folyadék, aránylag rövid idő alatt leülepszik úgy, hogy a festés, — ha­csak folyton nem kavarjuk a folyadékot, — a különböző mérvű festékrésztartalom folytán egyenlőtlen lesz. A festékrészecskék leülepedésének meg­akadályozására a jelen eljárás értelmében az enyv-, gelatin-, vagy albuminoldathoz, vagy pedig albumin-, illetőleg kasein-alkali­oldathoz, vagy albumin- illetőleg kasein­boraxoldathoz kevés formaldehydnek, vagy derivatumának híg oldatát adjuk hozzá, mi­által a föloldó folyadék csaknem kocsonya­szerű állapotba jut, ami a festékrészecskék leülepedését megakadályozza és azokat hosszabb időn át egyenletesen elosztva tartja. A formaldehyd hozzáadása által ezen­fölül a festék mázolási czélokra alkalma­sabb lesz, míg a mázolás maga tartósabb, simább lesz és zománczszerű külsőt nyer. SZABADALMI IGÉNY. Eljárás a festékrészecskék leülepedésének megakadályozására enyv-, gelatin-és al­kali-kaseinoldatokban, jellemezve azál­tal, hogy a festékhez csekély mennyi­ségű formaldehydot, vagy annak deri­vaturaát adagoljuk. PALLA8 BÉSZvéNYT»R8AaÁG NYOMDÁJA 3U0APE8TEN.

Next

/
Thumbnails
Contents