32715. lajstromszámú szabadalom • Eljárás faanyagból (cellulose) rajzszerek és hasonló tárgyak előállítására

Megjelent 1ÍM)5. évi április hó 26-án. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 32715. szám. IX/a/b OSZTÁLY. Eljárás faanyagból (cellulose) rajzszerek és hasonló tái'gyak előállítására. FLEISCHHAKER VILMOS KERESKEBŐ BÉCSBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1904 november hó 8-ika. A jelen találmány tárgyát faanyagból (cellulose) rajzszerek, pl. rajzsinek, rajz­táblák és hasonló tárgyak előállítására szol­gáló eljárás képezi, melynél a tárgyak minden utólagos csiszolása, köszörülése vagy egyéb csinosítása fölöslegessé válik, miután azok teljesen készen, használatra alkalmasan hagyják el a sajtót. Emellett a tárgyakat megfelelő kötőanyagok alkalmazásával víz­állóvá is lehet tenni és annak tetszőleges szilárdságot, keménységet és rugalmasságot lehet kölcsönözni. A jelen találmány szerint ezt úgy érjük el, hogy a kész termék kivánt tulajdonságai szerint a használandó faanyaghoz megfelelő kötőanyagokat adunk kellő mennyiségben. Ilyen kötőanyagok pl. magnezia és chlór­hydrogén, tojás fehérje és kréta, kaséin és timföld, enyv és timföld, albumin és tim­föld, enyv és formaldehyd vagy ezen anyagok másféle összetétele. A masszát, nyersen való alakítása után, celluloid lakkal vagy hasonló szerrel, pl. acetonban oldott cellu­loiddal vonjuk be, mire berakjuk a sajtoló formába és lehetőleg nagy nyomás alatt készre sajtoljuk. Formálás közben a készí­tendő tárgyakat fémbetéttel látjuk el. A föl­rakottvékony celluloid réteg folytán a készre sajtolt tárgyak, anélkül, hogy további, utó­lagos megmunkálást igényelnének, sima, a fölrakott celluloidréteg vastagsága szerint kevésbbé vagy jobban fénylő fölülettel bír­nak. A fönt fölsorolt kötőanyagok és a faanyaghoz való viszonyuk megfelelő meg­választásával a kész tárgynak a legkülön­bözőbb tulajdonságokat lehet kölcsönözni, mi mellett még albumin alkalmazásánál min­den külön fölmelegítés szüksége is elesik, miután a masszának a nagy sajtoló nyomás által előidézett fölmelegedése tökéletesen elegendő, hogy az oldhatlan albumin vegyü­letek keletkezését elősegítse. SZABADALMI IGÉNY. Eljárás faanyagból (cellulose) rajzszerek vagy hasonló tárgyak előállítására, az által jellemezve, hogy a használt faanyaghoz, az elérni kivánt tulajdonságok szerint, megfelelő kötőanyagokat, mint pl. mag­néziát és chlórhydrogént, tojásfehérjét és krétát, caseint és timföldet, albumint és timföldet, enyvet és formaldehydet, enyvet és timföldet adunk, vagy ezen anyagokat más összetételben alkalmazzuk, mire a készítendő, fémbetéttel ellátott tárgyakat ezen anyagokból nyersen alakít­juk, celluloidlakk- vagy hasonló bevo-

Next

/
Thumbnails
Contents