32691. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés erőgépek robbanó gázkeverékeknek előállítására

Megjelent 1905. évi április hó 25-én. MAGY. jrf!**. KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 32691. szám. V/e/l. OSZTÁLY. Eljárás és berendezés erőgépek robbanó gázkeverékének előállítására. DR THIEM WALTER ÉS DH TÖWE MIKSA MÉRNÖKÖK ÉS GYÁR­TULAJDONOSOK S/M HALLEBEN. A szabadalom bejelentésének napja t904 szeptember hó 20-ika. Saját gázfejlesztéssel ellátott robbanási motoroknál az égési anyagot tartályból szoktuk venni és a befolyó mennyiséget szeleppel szoktuk szabályozni. Az égési anyag hozzávezetésének ezen módja azon­ban azon hátránynyal bír, hogy a gyújtás kimaradása esetén is tovább folyik az égési anyag. Erre való tekintettel a szelep állása csak bizonyos számú gyújtásnak felel meg, minek folytán a szelepet váltakozó terhelés mellett megfelelően be kell állítani. Ha ezen beállítást nem eszközöljük a mindenkori megterhelésnek megfelelően, akkor az égési anyag fölösleges pazarlása áll be. Ezenkívül a gázkeverék összetétele kedvezőtlenné válik, minek folytán tökéletlen elégés áll be és a kipuffogó gázok rossz szaggal távoznak. Hogy ezen hátrányokat megszüntessük és a motor terhelésétől független, állandó gáz­összetételt létesíthessünk, anélkül, hogy az égési anyag bevezetését szabályozni kellene, szolgál jelen találmány, melynek lényeges jellemzője abban áll, hogy a mótor által beszívott levegő az égési anyag bevezetését és annak elgázosítását szabályozza. Ezen czélból a levegő vagy a gázkeverék a munkahengerbe való belépés előtt gázórához hasonló berendezésen vezettetik át, mely­nek tengelye az égési anyagot a gázosítóba bevezető merítő szerkezetet forgásba hozza. A merítő szerkezet ezen a levegő, illetve gázkeverék bevezetésétől függő forgó moz­gása folytán bizonyos beszívott levegő­mennyiség után megfelelő égési anyag­mennyiség vezettetik az elgázosítóba, úgy hogy a hengerbe lépő gáz állandóan egyen­letes összetétellel bír. Ha a mótor megáll, azaz ha gyújtás nem történik, akkor a sűrí­tett gázkeverék ismét kiterjed, anélkül, hogy levegő szívatnék be, azaz ezen periódus alatt a lég bevezetése és az égési anyag elosztása szünetel. A mellékelt rajzban 1. és 2. ábrán az ezen eljárás alkalmazá­sához szükségelt berendezés két foganato­sítási példája sematikusan van föltüntetve. A rajz szerint (a) a mótor hengere, (b) az elgázosító, (c) az áramló közeg által for­gásba hozott, gázórához hasonló hajtószer­kezet és (d) az égési anyag elosztója. Ha az (e) dugattyú azon löketet végzi, mely a szívási folyamatot bevezeti, akkor az alkal­mas helyen elrendezett (f) szelep nyitódik, úgy, hogy a (g) vezetékben nyomáscsökke-

Next

/
Thumbnails
Contents