32631. lajstromszámú szabadalom • Vonaláramzáró

Megjelent 1905. évif%prilis hó 14-én. SZABADALMI LEÍRÁS 82681. szám. V/a/ü. OSZTÁLY­Vonaláramzáró. K. K. PRIV. SÜDBAHN-GESELLSCHAFT CZÉG BÉCSBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1904 junius hó 13-ika. .Jelen találmány tárgyát vonaláramzárók­hoz való oly berendezések képezik, melyeknél a vágánysínhez párhuzamosan ágyazott pe­dálok (saroksínek stb.) tengelyek körül for­gathatóan vannak elrendezve. A mellékelt rajzban 1. ábra oldalnézetben, 2. ábra keresztmetszetben, 3. ábra fölülnézetben tüntet föl ily vonal­áramzárót, melynél példaképen a rajzban föltüntetett szerkezeti részek alkalmaztatnak-A pl. pedálnak alkalmazott (A) saroksín több helyen (B) ágyazó fülekkel van el­látva, melyek a forgó tengelyek fölvételére szolgálnak. A forgó tengelyek ágyazása a síntalpon megerősített, megfelelően kiképezett (C) csapágytokokban történik, melyekben fölfelé ható rugókkal ellátott dugattyúk vannak alkalmazva a saroksín rendes helyzetébe való emelése czéljából. A (D) dugattyúk fölső végükön lapos fejjé vannak kiképezve, melyre a saroksín félköralakú (E) részeivel támaszkodik. A saroksín végein akkép van csavarszerűen elhajlítva, hogy hosszú fölfutás éressék el (4. és 5. ábra). Hogy a saroksín leemelését megakadá­lyozzuk, ütköző lemezek vannak elrendezve, melyek a rendes helyzetben a sínfejhez támaszkodnak. A saroksínnek (U-vasnak) a menetsín felé fordított szára a forgótengelyhez koncentri­kusan van hajlítva, hogy a sarok ós menet­sín között folyton egyenlő hézagot érjünk el, valamint azért is, hogy a fölfutó élt a menetsínhez lehetőleg közel hozhassuk. A kontaktusberendezés a csapágytokok egyikében van elrendezve (6. és 7. ábrák). A (D) dugattyú tartja a szigetelt (F) gör­gővelellátott csapot, mely a kontaktusokkal ellátott (G) lemezen átnyúlik és a kontaktus­rugókra hat. A normális helyzetben a két kontaktusrúgó a szigetelt (F) görgővel nem érintkezik és így a rugók adott alakjukat követhetik, amidőn is a két kontaktus egyike zárva van, a másik pedig meg van szakítva. Ha a saroksínt leszorítjuk, akkor a szige­telt (F) görgő akkép hat a két kontaktus­rúgóra, hogy a zárt kontaktus megszakít­tatik, a nyitott pedig záratik. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Vonaláramzáró a menetvágányhoz pár­húzamos pedállal, azáltal jellemezve, hogy a pedálnak a menetvágány felé fordított oldala a pedál forgótengelyével

Next

/
Thumbnails
Contents