32627. lajstromszámú szabadalom • Összekötő sarok képkeretléczek számára

Megjelent 1905. évi április hó 14-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL. SZABADALMI LEIRAS B2627. szám. VI/c OSZTÁLY. Összekötő sarok képkeretléczek számára. MELCHER RICHÁRD ASZTALOS WIENBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1904 október hó 14-ike. Jelen találmány tárgyát képkeretléczek­hez való összekötő sarok képezi, melynek lényege abban áll, hogy a sarok külső élein alkalmazni szokott lapokon kívül a belső oldalakon nyelvek vannak elrendezve ake­retléczek kiugró bordáinak átfogására, azon czélból, hogy a keret részei gyorsan, tar­tósan óe könnyen szétszedhetően legyenek egymással összeköthetők. Az 1., 2. és 8. ábrán különféle össze­kötő sarkok vannak föltüntetve, míg a 4. és 5. ábra további kiviteli alakokat mutat. A sarok fölső (a) lemeze, mely tetszőle­ges díszítéssel látható el, oldalsó (b) lapo­kat hord, melyek a (c) keretrészeket kí­vülről fogják át. Az (a) lemez belső szélén horogalakú (d) nyelvek vannak alkalmazva, melyek a sarokba tolt (c) keretrészeket a kiugró (f) bordáknál fogva szilárdan körülfogják. Az (f) bordák, valamint a keret többi részei a (d) nyelvek és a (b) léczek között vezet­tetnek, úgy hogy a képkeret a keretléczek és sarkok puszta összetolása által előállít­ható. Nagyobb biztosság, illetve tartósság czél­jából a (b) léczek még (g) csavarok se­gélyével erősíthetők meg a keret fájában. Azonkívül a (b) léczek a keret hátsó olda­lát átfogó (h) toldatokkal is elláthatók (4. ábra), vagy pedig a (b) lapok a keret sar­kának hátsó oldalát befödő (i) lemezzel köthetők össze (5. ábra). A sarkok a ke­retléczek mindenkori keresztmetszetének megfelelő alakban készíthetők (lásd pl. 1. és 3. ábra) s kívülről le is kerekíthetők, úgyszintén a sarok díszítéséhez vagy hosz­szához képest nagyobb számú (d) nyelv is rendezhető el. A nyelvek lapos alakban is előállíthatók megfelelő hosszúságban, úgy hogy csak a keretléczek betolása után hajlíttatnakrá a kiugró bordákra. SZABADALMI IGÉNY. Összekötő sarok képkeretléczek számára, jellemezve az által, hogy a külső olda­lain (b) lapokkal ellátott (a) lemez belső szélén (d) nyelvek vannak elrendezve, melyek a (c) keretléczek kiugró (f) bor­dáit fogják át. (1 rajzlap melléklettel.) I»*UU> BÍB7VÉNYTAflSA(lAG NVOWfiÁJA iUDAPESTEh

Next

/
Thumbnails
Contents