32626. lajstromszámú szabadalom • Újítás födőtéglákon

Megjelent 1905. évi április hó 13-án. KIR. MAGY. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 32626. szám. VIII/b. OSZTÁI.Y. Újítás hornyolt fedőtéglákon. KALMÁR JENŐ KEBESKEDÖ DEBBECZENBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1904 október hó 13-ika. Találmányom tárgya egy újítás az ismert hornyolt födőtéglákon, melynek czélja az, hogy a födőtégla akkor se csúszhasson le az alatta fekvő téglára, mikor a tégla föl­függesztő orra eltörik. Ez a tégla a csatolt rajz 1. ábráján fölülnézetben, 2. ábráján oldalnézetben látható, míg a 3. ábra a tégla fölső végének nézete, a 4. ábra pedig az 1. ábra 4—4 vonala szerint vett metszete, mely két ábrán a tégla az 1. ábrához viszonyítva, 180°-kal leforgatva van ábrázolva. A tégla maga ismert módon van kiké­pezve, tehát két hosszanti élén (a), illetve (b) tömítőhornyokkal, fölső végének fölső oldalán egy (c) tömítőbordával, alsó olda­lán pedig két (d) fölfüggesztő orral van ellátva, míg a tégla alsó végének alsó ol­dalán egy, az alatta fekvő téglasor (c) tö­mítőbordája alatt fekvő (e) tömítőborda van kiképezve. A téglának ezenkívül több a megrajzolt foganatosítás! alaknál há­rom — (f) merevítő bordája is van. Hogy már most a fölső téglasor alsó vége az alsó téglasor fölső végére feküd­hessék és így a két tégla (e), illetve (c) tömítőbordája a vízszintes hézagokat is tö­míthesse, az (e) borda a régebb tégláknál az (f) merevítőbordák fölső profiljának megfelelően ki volt vágva, úgy hogy a tégla a (d) fölfüggesztő orrok eltörése után az alsó téglára lecsúszhatott. Ezt elkerülendő, a találmány szerint az (f) merevítőbordá­kat — vagy ezek közül egyet vagy kettőt — fölső végeiken nem vezetjük — mint az 1. ábrán a középső (f) merevítőbordát — egészen a (c) tömítőbordáig, hanem meg­rövidítjük azokat (lásd az 1. ábrán a két szélső bordát), úgy hogy ezek fölső vége és a (c) tömítőborda között egy folytonos vagy megszakított (g) horony képződik, melybe a fölső tégla (e) tömítőbordája fekszik bele. Ennek megfelelően az (e) tö­mítőbordán is csak ott képezünk ki az (f) merevítőbordák fölső profilja szerint ala­kított (h) kivágásokat, hol az (e) tömítő­borda meg nem rövidített (f) merevítő­borda fölött fekszik. A megrövidítstt (f) merevítőbordák már most a fölső téglának az alsó téglára csúszását a (d) fölfüggesztő orrok eltörésénél biztosan meggátolják. Magától érthető, hogy az a körülmény, hány (f) bordát rövidítünk meg, a talál­mány lényegét nem érinti. SZABADALMI IGÉNY. Újítás oly hornyolt födőtéglákon, melyek­nek alsó végük alsó lapján egy, a kö­vetkező mélyebben fekvő téglasor fölső

Next

/
Thumbnails
Contents