32602. lajstromszámú szabadalom • Berendezés a hengerben lefolyó égés által hajtott erőgépeknél a zaj csökkentésére és a por- és szagfejlődés meggátlására

Megjelent 1905. évi április lió 10-én. KIR. MAGY. SZABADALMI HI VATAL. SZABADALMI LEI RAS 82602. szám. XX/h/2. OSZTÁLY. Berendezés a hengerben lefolyó égés által hajtott eró'gépeknél a zaj csökkentésére és a por és szagfejló'dés meggátlására. LAMPLOUGH FRIGYES, AZ ALBANY MANUFACTURING COMPANY LIMITED C'AÉG IGAZGATÓJA WILLESDENBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1904 július hó 23-ika. A találmány tárgya a hengerben lefolyó égés által hajtott erőgépeknél alkalmazható oly berendezés, mely a gép égésterményei kiáramlása által okozott zajt csökkenti, a kellemetlen szagú égéstermények képző­dését meggátolja és egyben a régebb ily­nemű szerkezetek által az úton fölvett por­felhők képződésére sem ad okot. Ez a berendezés a csatolt rajzon látható, nevezetesen az 1. ábra az egész berendezés nézete, a 2. ábra annak egy részének kereszt­metszete, a 3. ábra hosszmetszete, a 4. ábra a 2. ábra egy részletének nézete a nyíl irányában nézve. Az égéstermények a hengerből a (c) csövön és (b) csőcsonkon jutnak az első (a) expan­dáltató kamarába, mely utóbbi az égéster­ményeket a kamara födele felé vezeti: A gázok a kamara alsó részén a (d) csövön és az (e) csőcsonkon át a kamarával egy (f) cső útján kapcsolt lyuggatott (g) hengerbe mennek, mely a (h) kamarában van elhe­lyezve, hol a gázok tovább expandálódnak és honnan a kamara falán kiképezett (i) nyílásokon a (j) térbe vagy kamarába és ennek (k) hasítékain az (1) kifuvatócsőbe mennek, mely czélszerűen ugyancsak a kamara egész hosszára kiterjed és melyben a gázok lehűlése megy végbe. Az (1) ki­fuvatócsőcsonk a (h) kamarával akként van összekötve, hogy az összekötővonal mentén levegőt bebocsájtó (m) nyílások maradjanak szabadon és ugyancsak hosszanti irányban végig nyúló, (n) levegő-kibocsájfó nyílá­sokkal van ellátva. A kifuvatócsőcsonkot azonban másként is kiképezhetnők, föltéve, hogy a bevezetett levegőt eltereli és ennek a gázokkal való keverődését biztosítja. így pl. a levegőt és gázokat a Bunsen-lángzók módjára elrendezett csöveken is átvezet­hetnék. A kifuvató csőcsonk működési módja a következő : A kifuvatott gázok az oldalt alkal­mazott (m) nyílásokon levegőt szívnak be és minthogy eme nyílások keresztmetsze­tének összege nagyobb, mint az (n) kifuvató nyílásé, az (1) kifuvatócsőcsonkban örvénylő mozgás létesül, mely a levegő és gázok keverődését biztosítja. A széndioxyd ekkor a fenék felé áramlik, a levegő pedig, mely nem melegedett fel annyira, hogy fölszáll­hasson, a gázokkal együtt lesülyed és azt

Next

/
Thumbnails
Contents