32561. lajstromszámú szabadalom • Eljárás csöves kazánok tisztító nyílásaihoz

Megjelent 1905. évi április lió 5-én. MAGY. SZABADALMI SZABADALMI LEI RAS B2561. szám. V/e/2. OSZTÁLY­Elzárás csöves kazánok tisztítónyílásaihoz. MAY FERENCZ CZUKORGYÁROS HATSCHEINBAN. Pótszabadalom a 29227. sz. törzsszabadalomhoz. Bejelentésének napja 1904 julius hó 16-ika. Találmányom tárgya a 29227. számú törzsszabadalomban védett eljárás egy újabb foganatosítási alakja, mely az előbb isme­retestől különösen egyszerűsége által tér el és ezért ennél jóval olcsóbb. Ez az eljárás a csatolt rajz 1. ábráján elől-, 2. ábráján oldal- és 3. ábráján fölülnézetben látható, míg a 4. ábra a lyuggatott lemez egy részének oldalnézete, az 5. ábra a zárófödél oldal-, a 6. ábra annak elölnézete és a 7. ábra a horog egy különleges fogana­natosítási alakjának részlete. Az (r) tisztító nyílás két oldalán az (s) lemezen egy-egy (c) horog van fölszege­cselve vagy más módon fölerősítve, mely­nek legelőnyösebben lejtős (cl) fölülete van. A (d) elzárófödél átmérője czélszerűen na­gyobb, mint az (r) tisztító nyílásé és két oldalt alkalmazott (g) toldattal van ellátva, melyek mellső fölületei a (c) horgok lejtős fölületeinek megfelelően le vannak reszelve. A zárófödél kiálló karimáinak belső fölüle­tei, úgyszinte az (s) lemez mellső fölülete appretálva vannak és így légmentesen záró­dást biztosítanak. Hogy a berendezést még inkább egysze­rűsíthessük és hogy az (a) lemezen fölös­leges fúratokat alkalmazni ne kelljen, eset­leg az elzáró födelek két-két, vízszintes vonalban egymás mellett fekvő (g) toldata között két keskenyebb (c) horog helyett egyetlen szélesebb (c2) horgot is alkalmaz­hatunk, melynek fölerősítésén az (s) leme­zen csak egy furatot kell alkalmazni (1. a 7. ábrát). A mondottakból kitűnik, hogy a találmány tárgyát képező egyszerűbb foganatosítási alaknál elmarad a lemeznek törzsszabadalom­ból ismert gyűrűbordája és hogy a zárófödél szerkezete maga is sok tekintetben egy­szerűbbé válik. SZABADALMI IGÉNYEK 1. A 29227. számú törzsszabadalomból is­mert, csöveskazánoknál alkalmazott tisztí­tónyílás-elzárás egy foganatosítási alakja, az által jellemezve, hogy az (s) lemezen a (c) tisztítónyílás két oldalán egy-egy, legelőnyösebben lejtős (cl) fölülettel bíró (c) horog van fölszegecselve vagy föl­erősítve, a zárófödélen pedig két oldalt alkalmazott, a (c) horogba fogodzó (g) toldat van alkalmazva. 2. Az 1. alatt védett tisztítónyílás-elzárás

Next

/
Thumbnails
Contents