32543. lajstromszámú szabadalom • Tömítés karmantyús csőkötések számára

alakú (a) végeire és a két gyűrűt (h) csa­varok segélyével meghúzzuk, minek hatása alatt a (g) tömítő közeg megfelelő deformá­lódása mellett a tömítési térbe beszorul. A tömítő közegnek a meghúzása folytán léte­sített ékelő hatása daczára (b) karmantyú (a) vége nem tágulhat ki, sőt a (c) szorító gyűrű azt is összehúzza, a mi viszont a tömítő közegnek nagyobb fokú összeszorítá­sát vonja maga után; ez tehát fokozott mértékben szorul a tömítendő fölül etekhez, és már nagy nyomásánál is föltétlenül biz­tos tömítő hatása van. SZABADALMI IGÉNY. Tömítés karmantyús csőkötések számára, az egyik szorító gyűrűnek a tömítendő csövet övező toldata segélyével beszorí­tott tömítő közeggel, jellemezve azáltal, hogy a csővégre illeszkedő (b) karman­tyúnak csak mellső (a) vége bővül ki tölcséralakúan, és a második (c) szorító gyűrű megfelelően kiképezett belső fe­lületével e tölcséralakúan kibővülő rész külső fölületére aként van rátolva, hogy a szorító gyűrűknek a (h) csavarok se­gélyével való meghúzásánál a tömítő közegnek úgy hossz- mint cső körüli ki­terjedése irányában való összeszorítása mellett egyidejűleg a kibővülő karmantyú­vég kitágulása meg van akadályozva. (1 rajzlap molléklettel.; =%XAS RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYOMÓJA BUOAPF6TEN.

Next

/
Thumbnails
Contents