32400. lajstromszámú szabadalom • Eljárás mesterséges köszörűkövek előállítására

Megjelent lí)05. évi márczins hó 20-án. MAGY. SZABADALMI SZABADALMI LEI RAS 32400. szám, XI J/f. OSZTÁLY. Eljárás mesterséges köszörűkövek eló'á! SWATY FÉRENCZ MŰSZAKI VEGYÉSZ MARBURGB^rmuz. Bejelentésének napja 1904 augusztus hó 24-ike. Elsőbbsége 1903 április 20-tól kezftüdiB. íl ft ^ ..jdoaa Mesterséges köszörűkövek előállításánál gondoskodnunk kell arról, hogy a kő fölü­lete likacsos és érdes legyen. Ezt a hideg úton előállított mesterséges köszörűkövek­nél az által élik el, hogy lehetőleg éles köszöriilőanyagot használnak, égetett kö­szörűköveknél pedig az által, hogy a kö­szörűlőanyag és kötőanyag keverékéhez még kátrányt, fürészport vagy más éghető anyagot adnak, melyek az égetésnél elillan­nak és likacsokat hagynak hátra. A fölület­nek az egyik vagy másik úton előidézett érdessége azonban a köszörűkő használatá­nál csakhamar eltűnik és újból helyre nem állítható. Jelen találmány értelmében azonban a köszörűkő fölülete a használat folyamán önműködőlég megújul, a mennyiben bizo­nyos alkatrészei kihullanak, mi által hézagok képződnek. Az ilyen köszörűkövek előállítása hideg úton megy végbe. Az új köszörűkövek előállítása czéljából, melyeknek fölülete olyan, hogy érdességük mindig magától megújul, a köszörülőanyag és kötőanyag keverékéhez olyan aprított kristályos anyagot elegyítünk, mely nagymérvű oszthatósága által tűnik ki, és mely ennélfogva az új mesterséges köszörűkő használatánál ennek fölületéből apró részecskék alakjában kitöredezik, ille­tőleg kiszilánkosodik, mi által a fölület mindig érdes és likacsos maiad. Olyan anyagok, melyek az említett tulajdonságok­kal bírnak, első sorban azok az ásványok, melyek a közönséges csillámhoz hasonló struktúrával bírnak, tehát az összes csillám­fajok, továbbá a vasfénylének vascsillám név alatt ismeretes válfaja, azután csillám­tartalmú kőzetek stb. Mindezek az anyagok csak gyöngén tapadnak a műkőanyag elő­állításánál használt kötőanyagon, úgy hogy ez nem akadályozza azoknak kitöredezését a kő használata alkalmával. Az új mesterséges köszörűkő előállításá­nál a köszöriilőanyagot, a kötőanyagot és a föntemlített hézaganyagot száraz állapotban és kellően aprított alakban bensőleg kever­jük ; megnédvesítés után az anyagot for­máljuk, megkeményedni hagyjuk és a fölü­letet leköszörüljük. A mesterséges köszörűkő ekkor használatra kész. SZABADALMI IGÉNY. Mesterséges köszörűkövek előállításánál csil­lámnak, csillámszerű ásvá tw

Next

/
Thumbnails
Contents