32227. lajstromszámú szabadalom • Lamella tengely

Megjelent 1905. évi február l«ó £l-én. KIR. MAGY. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEI RAS B2227. szám. V/e/1. OSZTÁLY. Lamella-tengely. GRABOSCH GUSZTÁV MÉRNÖK BERLINBEN. Pótszabadalom a 31910. sz. szabadalomhoz. Bejelentésének napja 1904 junius hó 30-ika. A 31910. számú törzsszabadalomban egyes lapos lamellákból álló tengely van ismertetve, hol a lamellák fölhúzott gyűrűk, keresztben j áthatoló szögecsek. csavarok vagy más ha­sonló eszközök segélyével tartatnak össze. Az ilyen kapcsolás sok esetben elegendő, azonban midőn a tengelyek tetemesebb igénybevételnek vannak alávetve, kívánatos az egyes lamelláknak egymással szemben való benső összekapcsolása. E czélból az egyes lamellák a jelen találmány értelmében vagy két végüknél, vagy pedig egész hosz­szukban össze vannak hegesztve. Midőn arról van szó, hogy a lamellarendszer szerint elő­állított tengelyek végei lehetőleg nagy rugal­masé ;gal bírjanak, mint pl. a leggyorsabb hajtás mellett árkokon és nagyobb kiemelke­déseken áthaladó katonai járműveknél (tábori lövegeknél), akkor esetleg a lamellákat csakis közbenső szakaszuknak nagyobb részén hegesztjük egymáshoz, míg a lamel­lák végeit gyűrűk segélyével foglaljuk össze, melyek szükség szerint kisebb-nagyobb feszességgel húzhatók föl. SZABADALMI IGÉNY. Lapos lamellákból összerakott tengely a 31910. számú szabadalom szerint, jelle­mezve az által, hogy a lamellák két végüknél, vagy egész hosszukban, vagy pedig közbenső szakaszuknak nagyobb részén egymáshoz vannak hegesztve. pAU.AS RÉSZV&NV TÁRSASÁG NYOMDÁJA PUDAP66TEN.

Next

/
Thumbnails
Contents