31999. lajstromszámú szabadalom • Karácsonyfa gyertyatartó

Megjelent 1905. évi január lió 19-én. KIR. MAGY SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 31999. szám. V l/a. OSZTÁLY. Karácsonyfa-gyertyatartó. ÖZV. OHMNÉ, SZÜL. HEYDTMANN JOHANNA MAGÁNZÓ BERLINBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1904 julius hó 4-ike. Találmányom tárgya egy karácsonyfa­gyertyatartó, mely az eddigi ilynemű gyer­tyatartóktól annyiban tér el, hogy egyet­len drótszálból van hajlítva, melynek egyik vége csavarvonalban akként van meghaj­lítva, hogy a gyertya befogadására szolgáló tokot képezzen, másik végén egy ellensúly fölfüggesztésére szolgáló horog vagy fü­lecs van kiképezve, míg középrésze oly mó­don van görbítve, hogy a görbület segé­lyével a gyertyatartót a karácsonyfa egy ágára lehessen fölakasztani. Hogy a gyertya a tok alsó nyílásán át ki ne csúszhasson, a tokot magát kúposra készíthetjük, vagy pedig a drótszál végét keresztirányban a tok alsó nyílásán végig vezethetjük. Ez a gyertyatartó a csatolt rajz 1. ábráján oldalnézetben, 2. ábráján fölülnézetben látható. A gyertyatartó készítésére használt (a) drótszál egyik vége csavarvonalban meg van hajlítva és az (f) gyertyát befogadó (c) tokot képezi, mely vagy hengeres, — mint azt megrajzoltuk, — mikor a drót(d) vége a tok alsó nyílásán keresztirányban nyúlik végig (2. ábra) és a tokkal forrasz­tás útján vagy más módon össze van kötve, vagy pedig alsó végén kúpos, úgy hogy a gyertya a tokból ki nem eshetik. Az (a) drótszál másik végén egy (g) horog, fü­lecs stb. van kiképezve, melybe a gyertya­tartót függélyes helyzetben tartó (h) el­lensúlyt lehet beakasztani. Hogy a gyertyatartót a karácsonyfán megerősíthessük, középrészének horogalakú (b) hajlása van, melynek segélyével azt egy ágra lehet akasztani. Minthogy a gyertyatartót egyetlen drót­szálból lehet hajlítani, az az eddigieknél jóval olcsóbb. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Egyetlen drótszálból hajlított kará­conyfagyertyatartó, az által jellemezve, hogy a drótszál egyik vége a gyertya befogadására szolgáló tok képezése czél­jából csavarvonal alakjában meg van hajlítva, másik vége az ellensúly fel­függesztése czéljából horog vagyfülecs alakjában van kiképezve, középrészepe­dig a gyertyatartónak egy ágra való akaszthatása czéljából horogalakban van meggörbítve.

Next

/
Thumbnails
Contents