31906. lajstromszámú szabadalom • Beállítható függönyrúd

Megjelent 1905. évi január hó 2-áu. KIR. MAGY. SZABAÜALM IVATAL SZABADALMI LEÍRÁS B1906. szám. VIII/f. OSZTÁLY. Szállítható függönyrúd. ELCHINGER ANTON KERESKEDŐ LEIPZIGBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1904 junius hó 16-ika. Jelen találmány tárgyát oldalt összehúz­ható függönyök (vitrage, stor) fölerősíté­sére szolgáló rúd képezi, mely czélszerű kivitele következtében bármely ablakszé­lességre beállítható és a húzózsinórnak kü­lönleges elrendezése által annak helyes mű­ködését biztosítja, a mennyiben a húzó­zsinórnak összekuszálódását teljesen ki­zárja. Mellékelt rajzon a találmány tárgyának egy kiviteli alakja van távlati nézetben be­mutatva. A találmány lényegében abban áll, hogy a fügönyrúd egy (a) keretet képez, mely­nek hosszoldalai egymásba tolható (b) csö­vekből állanak, úgy hogy ezen csöveknek egymásba tolása vagy kihúzása által a füg­gönyrúd hossza a szükséghez képest vál­toztatható. A (d) húzózsinórt a (b) csövekben vezet­jük, mely húzózsinór a (b) csövekre rátolt és a függöny megerősítésére szolgáló (g) karikákkal a (b) csöveknek (h) hasítékain át van összekötve. A készüléknek az ablak fölött való meg­erősítését tetszés szerinti módon eszközöl­hetjük. SZABADALMI IGÉNY. Beállítható függönyrúd, az által jellemezve, hogy az egy egymásba tolható és (h) hasítékokkal ellátott (b) csövekből álló (a) keretet képez, a hol is a (g) gyűrűk­kel összekötött (d) húzózsinór a (b) csö­vekben van vezetve. Il rajzlap melléklettel. JVL> RÉSZVÉNYTAJWASAO NYOMOAJA BUDAPESTEN.

Next

/
Thumbnails
Contents