31853. lajstromszámú szabadalom • Eljárás aczél előállítására

- 2 A hüvelykburkolás czélja abban áll, hogy a szenet közvetlen elégés ellen megvédje, a midőn az az olvasztott fémmel érintke­zésbe jut. Ennélfogva szükséges, hogy a burkolat elegendő ellenállást fejtsen ki úgy, hogy a szenet mindaddig megvédje, míg az aczél az öntőüstbe való beömlés alatt bizo­nyos mértékben kavarást idéz elő és ezáltal a szenet a fémtömeggel benső érintkezésbe hozza. Szénveszteségek csak ily módon há­ríthatók el, és ennek következtében szabály­szerű szénbevezetést, valamint egyenletes anyagot érünk el. A szén számára való zsákok vagy bur­kolatok pl. vászonból, erős papírból, fából, fémből vagy más eféléből állhatnak. Jelen eljárás alkalmazása folytán, mely lényegileg a visszaszenesítéshez való szén zsákolásában, illetve beburkolásában áll, tel­jesen homogén és a kívánt árnyalattal bíró aczélt kapunk, mely eredményt a szénnek közvetlenül burkolás nélkül való bevitelénél eddig nem lehetett elérni. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Eljárás aczél előállítására, jellemezve az­által, hogy a salak hígfolyóssá tétele czéljából a fémfürdőhöz nátrium- és ká­liumsók keverékét adjuk és a fémfürdő visszaszenesítéséhez olyan (carmoya) an­tracitét használunk, mely kb. 75 rész szenet, 6 rész illó anyagokat, 18 rész hamut, 1 rész vizet tartalmaz, oly czél­ból, hogy a fémet az öntőüstben sze­nesítsük. 2. Az 1. igény szerinti eljárás egy további kiképzése, jellemezve azáltal, hogy a szenet szabályszerű időközökben meg­határozott súlymennyiségekben dobjuk az öntőüstbe, még pedig olyan burkolat­ban, mely a szenet a fémfürdővel való közvetlen érintkezés ellen megvédi és elégetését megakadályozza oly czélból, hogy az összes szén a folyékony anyagba jusson és ezáltal a kivánt árnyalatú egyenletes fémet kapjuk. P^LM RÍ9ZVÉ11 TÁR9A6ÁQ NYOMDÁJA BUOAP66TW«

Next

/
Thumbnails
Contents