31820. lajstromszámú szabadalom • Kefetartó elektromos gépek számára

spirálrúgó van elrendezve, melyek belső vége egy rö-vid (16) tengelyhez vagy rúd­hoz van erősítve, mely tetszésszerinti ismert módon forgathatóan rendezhető el azon czélból, hogy a rúgok által kifejtett nyo­más változtassák. Ezen (15) rúgók a (4) kefe síkjával párhuzamos síkokban fekszenek és a rúgók szabad (17) vége előre és a (14) karok fölé terjed, mi mellett a (14) karok fölött (18) tömbökkel vaunak ellátva, melyek domború alsó föliilettel bírnak, mely dom­ború fölületek a (14) karokra fekszenek. Ezen (18) tömbök az 1. ábrában fötüntetett módon vannak a rúgókkal összekötve. A fönt leírt szerkezet működési módja részletes leirás nélkül is könnyen meg­érthető. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Kefetartó oly elektromos gépek számára, melyeknél a kefe oly módon van elren­dezve egy öntvényben, hogy keskeny oldalával a kommutátorhenger felé moz­gatható. jellemezve az által, hogy a kefe egy vagy több (15) rúgó segélyével nyo­másnak van kitéve, mely rúgók oly mó­don vannak elrendezve, hogy a kefére a kefe mozgássíkjával párhuzamos sík­ban vagy síkokban hatnak. 2. Az 1. igénypont szerinti kefetartó egy kivi­teli alakja, jellemezve az által, hogy egy (2) tartóban a (4) kefe mindegyik olda­lán egy (15) spirálrúgó van mozgat­hatóan elrendezve, mi mellett a rúgók czélszerüen a rajtuk megerősített dom­ború (18) tömbök segélyével egy (7) le­mez (14) oldaltoldataira hatnak, mely lemez megfelelő módon a kefe külső fölületével van összekötve. (1 rajzlap melléklettol.) -•< I4É82VÉMV TÁA8A8ÁC. NYOMDÁJA BUOAPGflTE*

Next

/
Thumbnails
Contents