31803. lajstromszámú szabadalom • Reklámkártya

Megjeleni iíH>4. évi tíeczember hó 2()-áu. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 31808. szám. XII I/d. OSZTÁLY. Reklámkártya. FICKER LOUIS THEODOR KERESKEDŐ LEIPZIGBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1904 junius hó 2-ika. Jelen találmány tárgyát üzleti, illetve reklámkártya képezi, mely tulajdonképpeni rendeltetése mellett valamely gyakorlati czélra is alkalmassá tehető, úgy hogy a kártya a figyelmet jobban magára vonja, minélfogva a reklám is hatásosabb lesz. A mellékelt rajz a kártyának egy példa­képpeni foganatosítását tünteti föl. A reklámra és díszítésre szolgáló alkalmas nyomattal ellátott kártya főként szállodák­ban, éttermekben, vendéglőkben stb. talál­hat alkalmazást, mely czélból a kártya úgy van kiképezve, hogy fogpiszkáló-tartó gya­nánt használható, tehát a vendégnek egy vagy több fogpiszkáló átnyújtásával egy reklámkártya is átnyújtatik és ezáltal a ven­dég figyelme sokkal jobban ráterelődik a reklámra, mint azon esetben, ha a reklám­kártya egyszerű és semmiféle gyakorlati czéllal nem bír. Az (a) fogpiszkáló megerősítése ezéljából a (b) kártya alkalmas helyein (d) bevágások vannak elrendezve, melyeken a fogpiszkáló egyszerűen keresztültolható. SZABADALMI IGÉNY. Reklámkártya, jellemezve azáltal, hogy a kártya (a) fogpiszkálók fölvételére szol­gáló (d) bevágásokkal van ellátva. (1 rajzlap melléklettel.) -VLAg HÉ6ZVÉN TÁH8A8ÁS NVOMOAJA B> lOAfCŐTb.

Next

/
Thumbnails
Contents