31790. lajstromszámú szabadalom • Eljárás szénporhoz vagy más poralakú anyagokhoz való kötszer előállítására

Megjelent 15M>4. évi deczember hó 13-án. MAGY. ^ KIR. SZABADALMI W JJFFI HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 81790. szám. II/a. OSZTÁLY. Eljárás szénporhoz, érczporhoz vagy más poralakú anyagokhoz való kötőszer előállítására. GOODE GYÖRGY VILMOS, MITCHELL HERBERT LEROY ÉS OAKLEY GILBERT COLEMAN GYÁRIGAZGATÓK LONDONBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1904 junius hó 23-ika. Jelen találmány tárgyát oly kötőszer elő­állítására szolgáló eljárás képezi, melynek segélyével poralakú ásványi és növényi anyagok, pl. szén, koksz és szénpor, továbbá érezpor, fűrészpor és efféle kemény és szi­lárd tömeggé alakíthatók át. A kötőszer a következő alkatrészekből van összetéve: 3375 kg. glukóza 3-375 « dextrin 0-570 « tapiokaliszt 2-250 « gyanta 9 1. lenolaj vagy másféle olaj. Ezen anyagokhoz egyidejű melegítés köz­ben 45-5 liter vizet adunk s az egészet ala­posan összekeverjük, míg csak az alkatrészek bensően nem egyesültek egymással. Az így kapott folyadékból körülbelül 45-5 liter szükséges 1 tonna poralakú anyagnak szi­lárd tömeggé való átalakítására. SZABADALMI IGÉNY. Eljárás szénporhoz, érczporhoz vagy más poralakú anyagokhoz való kötőszer elő­állítására, jellemezve azáltal, hogy 3-375 kg. glukózát, 3-375 kg. dextrint, 0-570 kg. tapiokalisztet, 2-250 kg. gyantát és 9 1. lenolajat vagy másféle olajat 45-5 liter víz hozzáadása mellett, folytonos mele­gítés közben, egymással bensően össze­keverünk. PALlAS WéaZVÉNYTÁHfiASÁCl NYOMOÁJA ftUDAPSöTtsN.

Next

/
Thumbnails
Contents