31688. lajstromszámú szabadalom • Sterilizáló eljárás víz és egyéb folyadékok számára

Megjelent, 1904. évi november lió 26-án. MAGV. JK KIR SZABADALMI VATAL SZABADALMI LEÍRÁS 31688. szám, IV/i OSZTÁLY. Steinlizáló eljái'ás víz és egyéb folyadékok számára. CAMBIER RÓBERT, TIXIER ÁGOST ÉS ADNET KÁROLY EMIL VEGYÉSZEK PÁRISBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1904 junius hó 7-ike. Jelen találmány folyadékok, különösen víz sterilizálására szolgáló eljárásra vonatkozik, mely eljárás a neutrális, ibolyaszínű és Mn04 Ba képlettel bíró báriummanganát alkalmazásán alapszik. Ezen neutrális ve­gyület előállítása, melyet savak könnyen megtámadnak és mely vízben teljesen old­hatatlan, a bejelentőknek Francziaországban 1903. évi deczember 12-én bejelentett sza­badalmában van leírva. Ha levegő tartalmú vizet ilyen réteg tiszta, vagy finom homokkal, vagy más indifferens anyagokkal kevert báriummanganáton át­vezetjük, úgy ez utóbbit a vízben oldott szénsav és oxygén megtámadja. Ezen reak­ció képlete kb. a következő: 2 Mn04 Ba+COa -f 0 = Mna Oá Ba+ COs Ba. Ha eközben a levegő hozzájutásának és a c űrési sebességnek sajátlagos viszonyai folyta szénsavfelesleg van jelen, úgy ket­tős szénsavas bárium is képződik, és pedig a következő képlet szerint: C03 Ba + C02 + H2 0 = (C03 )2 Ba H2 . A két reakció egj "' a következő egyenlettel fejezhető ki: 2 Mn 04 Ba-f-2 C02 +0-fH2 0 = Mna Os Ba + j + (C08 )3 BaH3 . Ha a víz szulfátokat egyáltalában nem, vagy csak ki nem elégítő mennyiségben tartalmaz, akkor a bárium nyomai oldatban fognak maradni; ezeket könnyű eltávolítani azáltal, hogy csekély mennyiségű szulfátot, pl. nyers stronciumszulfátot adunk a vízhez, mielőtt vagy miután az keresztül ment a manganáton vagy pedig magához a manga­náthoz. Ilyen módon a bárium tökéletes ki­csapását érjük el és a víz a szűrőből azon bázis felmangánsavas sójának nyomai által rózsaszínűre festve folyik le, melynek szul­fátját a bárium kicsapására használtuk. Ezen reakciók a báriummanganátrétegen belül előnyös tömegarányokban mennek végbe. Megállapítottuk, hogy a szűrőből le­folyó rózsaszínű víz tökéletesen sterilizálva van és szerves elegyrészektől mentes. Hogy sterilizálás történjen, a víznek savat kell tartalmaznia. Ha a víz nem tartalmaz elég szénsavat — akár szabad állapotban, akár kettős szénsavas sók alakjában — akkor a víz a szűrőből színtelenül folyik le és nincs sterilizálva. Hogy a savhiányon segít­sünk, elegendő, ha a vízhez, mielőtt a mangán­szürőbe lépne, csekély mennyiségű ásványi savat (pl. kénsavat, salétromsavat, sósavat, foszforsavat, szénsavat stb.) adunk.

Next

/
Thumbnails
Contents