31675. lajstromszámú szabadalom • Gáztüzelés czementégető, drótkihúzó és hasonló kemenczékhez

Megjeleni 467)04. évi november lió 23-án. MAGY. SZABADALMI KIR. IIIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 31675. szám. II/C. OSZTÁLY. Gáztüzelés czementégető, drótkiizzító és hasonló kemenczékhez SCHMIDT PÁL MÉRNÖK HANNOVERBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1904 junius hó 3-ika. A találmány tárgya főleg- czementégető-, drótkiizzító és más oly kemenczénél alkal­mazható, melyeknél a fődolog lehetőleg egy­séges, egyenletes láng létesítése állandó, egyenletes hőmérséklet előidézése czéljából. Hogy már most a gáz- és légkeverék egyen­letes lángsugárral égjen el, két konaxiális vagy közel konaxiális fúvószájat alkalma­zunk a keverőkamarát képező üreg két ol­dalán, — a kisebben a gázáramot vezetjük be, mely a keverőkamarán átáramolva leve­gővel keverődik és a másik, nagyobb fúvó­szájba jut, melynek kiömlő nyílásánál meg­gyúlad, úgy hogy igen egyenletes lánggal ég el az elégetókamarában. Ez az új tüzelés nemcsak czementégető-és drótkiizzítókemenczéknél, hanem aczél-és vasrudak, vascsomagok, felaprított vas-és aczélbuczák hevítésére szolgáló kemen­czéknél is alkalmazható. A csatolt rajzon a találmány tárgyának két foganatosítási alakja látható, nevezetesen az 1—5. ábrán forgó czementégető kemen­czénél, a 6. és 7. ábrán drótkiizzító kemen­czénél alkalmazva. Az 1. ábra eme forgóczementégető keinencze mellső falánál átmenő függélyes metszet; a 2, ábra metszet az 1. ábra J—K; a 3., 4. és 5. ábra pedig az 1. ábra A—B illetve C—D, illetve E—F vonala szerint; a 6. ábra egy drótkiizzító kemencze füg­gélyes, a 7. ábra vízszintes metszete. A csatolt rajzokon (a) a (b) keverőkama­rába betorkolló gázbevezető fúvószáj, (c) a vele konaxiális vagy közel konaxiális, a (b) keverőkamara másik oldalán alkalmazott keverékelvezető fúvószáj, mely a (d) elégető­kamarába torkollik és az (a) fúvószájnál tágasabb. Czementégető kemencze tüzelésnél (1—5. ábra) az égést tápláló levegőt az (e) fúvó szívja be a kész anyag hűtésére szolgáló (k) térből, melyben a levegő az (i) csator­nán lehulló, kész, izzó czementen ennek hű­tése közben fölmelegszik. A levegőt a fúvó a függélyes (f) csatornán át a (b) keverő­kimarába hajtja. Az (f) csatorna a kemencze­falaktól vonja el a hőt, tehát az ezen át­menő levegő még inkább fölmelegszik és előmelegítve jut a (b) keverőtérbe, melyen a gázsugár megy át. Az egymással keverő­dött gáz és levegő most már a tágasabb (c) fúvószájon jut a (d) elégetőtérbe, hol a i keverék meggyúlad ós szabályos láng alak­jában ég el. Ezt a (d) elégetőteret a cze-

Next

/
Thumbnails
Contents