31673. lajstromszámú szabadalom • Betétsín dobkosarak léczezéséhez

Megjeleni liM)4. évi november h<'» 23-án. MAGY. jw KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 81673. szám. X/a. OSZTÁLY. Betétsín dobkosarak léczeihez. STERN SÁNÜOB GÉPKERESKEDŐ ÉS MÁRKUS LAJOS GÉPÉSZ ZALASZENTGRÓTON. A szabadalom bejelentésének napja 1904 május hó 14-ike. A jelen találmány tárgyát betétsín képezi dobkosarak léczeihez, mely az eddigi ily­nemű léczekhez képest avval a nagy előny­nyel bír, hogy rendkívül egyszerű módon és helymegtakarítással erősíthető meg, azon­kívül a bordák (rovátkák) alakítása folytán ezek hasznavehetősége az eddigieknek két­szerese. Ezen sín azonkívül avval a nagy előnnyel is bír, hogy az oldalt lévő síneket, melyek kevésbbé vásnak le, föl lehet cse­rélni a középső sínnel és így a sínek haszna­vehetősége úgyszólván megháromszorozódik. Az eddigi síneknél ez azért nem volt lehet­séges, mert az oldalt nagyon is elálló fülek ezt megakadályozták és azonkívül igen sok helyet foglaltak el és így a drótok hézagát kisebbé tették, holott a hézag nagyságának a cséplésnél nagy szerepe vau. Az eddigi ilynemű sínek ugyanis a sínek­ből kiálló fülek segélyével voltak megerő­sítendők, ami nem mindig volt akadálytala­nul eszközölhető. A találmány tárgyát képező betétsínuél a sínnel egy darabban öntött csavarszárak csak igen kevéssel állnak ki oldalt, azonkí­vül a léczeket biztosan közre is fogják. Ezen betétsínek a cséplésnél sokféle előnyt biztosítanak. Ugyanis alakításuk folytán minden szemet tökéletesen ki lehet csépelni. Minthogy a gabona szeme meg nem szorulhat, teljesen elkerüljük azt, hogy a gabona legkisebb mennyisége is a szalmával együtt távozzék el. Azonkívül itt a kosarat nem szükséges közel állítani a dobhoz, mert ezek a sínek igen könnyen veszik ki a szemet a gabo­nából, miáltal kéve nem szorúl meg a dob és kosár között, vagyis a gép könnyű és nyugodt járású lesz, úgy hogy üzeméhez kevesebb fűtőanyagot is igényel. A fülekkel ellátott síneknél külön csavarokat kellett alkalmazni, melyek azonban meglazúlhatnak és így a kévében levő esetleges kő vagy más kemény tárgy által lazulás következté­ben esetleg le is feszíthetők. Az ilynemű betétléczekkel ellátott dobko­sarat soha sem kell kicserélni, a léczek maguk pedig évekig eltartanak. Sőt ha egyik felől a bordák lekopnak (levásnak), akkor a síneket egyszerűen megfordítjuk, úgy hogy kétszer oly hosszú ideig tartanak el. Ennek a betétsínnek továbbá az a nagy előnye is van, hogy a szemet soha össze nem vágja, hanem úgy dörzsöli ki, mert éllel nem dolgozik. A találmány tárgyát képező dobkosár-

Next

/
Thumbnails
Contents