31628. lajstromszámú szabadalom • Eljárás tűzmentes tapéta előállítására

Megjelent 1904. évi november hó 18-án. MAGY. KIR. SZABADALMI H IVATAL SZABADALMI LEÍRÁS B1628. szám. VlII/f. OSZTÁLY. Eljárás tűzmentes tapéta előállítására. JANOWSZKY LÁSZLÓ VÁLLALKOZÓ BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1904 márczius hó 16-ika. Tűzmentes tapétát jelen eljárás szerint úgy készítünk szobafalakra, mennyezetre és épületek díszítésére, hogy körülbelül l'OO súlyrész őrölt asbestet, 0 30 súlyrész kréta­port, 0-25 súlyrész cementet vagy égetett gipszet, timsós enyves vízzel keverve tapéta­lapokká sajtolunk. Miután ez teljesen tűz­mentes, nagy biztosítékot nyújt oly épüle­teknél, a hol villanyvilágítási vezetékek van­nak elhelyezve alatta, mert a vegyülék leg­nagyobb része asbestből áll, mely mint szigetelő anyag nem engedi át rövidzárlat­nál az elektromos szikrát. SZABADALMI IGÉNY. Eljárás tűzmentes tapéta előállítására, jel­lemezve az által, hogy őrölt asbestet, krétaport, cementet vagy égetett gipszet timsós enyves vízzel keverve, tapéta­lapokká sajtolunk. PALLU HÉSZvéwYT ÁflSAflÁO NYOMDÁJA BUMNinN.

Next

/
Thumbnails
Contents