31600. lajstromszámú szabadalom • Eljárás calciumcyanamid előállítására

Megjelent 1904. évi november lió 17-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL. SZABADALMI LEIRAS 31H00. szám. IV/h/l. OSZTÁLY. A m. Eljárás kalciumcyanamid előállítására. irmuz. CYAN1D-GESELLSCHAFT MIT BESCHRANKTER HAFTUNGátiwtíc, BERLINBEN. Bejelentésének napja 1904 május hó 6-ika. Elsőbbsége 1902 márczius 21-től kezdődik. A 108971. számú németbirodalmi szaba­dalomból cyanamidsók előállítására szolgáló eljárás vált ismertté, mely abban áll, hogy finoman eloszlott, mintegy 1100°-ra fölheví­tett karbidokon, illetve karbidokat képező keverékeken nitrogént vezetünk át. Ez az eljárás kész karbidok, továbbá bariumkar­bid képezésére szolgáló keverékek esetében tényleg eredményes, azonban kalciumkarbid képezésére szolgáló keverékeknél a 108971. számú szabadalom tárgyát képező eljárás szerint cyanamidsókat előállítani nem lehet. Az a reakció, mely szerint a kalciumkarbi­dot képező keverékek nitrogént vesznek föl, úgy látszik lényegesen eltér ama reak­cióktól, melyek szerint a nitrogénfölvétel más karbidot képező keverékeknél történik, mit az a tény is igazol, hogy jelen eljárá­sunk szerint a kalciumkarbidot képező keve­réktől tiszta kalciumcyanamid képződik, míg a bariumkarbidot képező keverékből képző­dött cyanamidot cyanid is fertőzi. Találmányunk tárgya már most egy el­járás kalciumcyanamid előállítására oly keve­rékekből, melyek kalciumoxydból, illetve kalciumkarbonátból vagy más kalciumsóból és szénből "állanak, alapelve pedig az, hogy ily keverékek feldolgozásánál a cyanamid képződése magasabb hőmérsékletnél megy végbe, mint kész kalciumkarbid földolgo­zásánál, és hogy ennek daczára nem szabad ! a keveréket oly magas hőmérsékletre föl­hevíteni, melynél a kalciumkarbid képződése is megindulhatna. Eljárásunk legelőnyösebben elektromos kemenczében foganatosítható, de használható más kemencze is. Mész és szén keverékének földolgozásánál a szükséges hőmérséklet mintegy 2000° (míg kész karbid földolgo­zásánál a hőmérséklet 800- 1000°). Tapasztaltuk továbbá azt is, hogy eljárá­sunk nincs oly keverékek alkalmazáásra szorítva, melyeknél a mész és szón aránya a kalciumkarbid előállítására legkedvezőbb aránnyal egyezik meg, hanem hogy eme keverékhez igen előnyösen lehet további szén-, vagy széntartalmú orgános anyag­mennyiséget adni. Ekkor az eljárás fogana­tosítása nem követel meg akkora figyelmet, mintha a keverék csakis a karbid képezé­séhez szükséges szénmennyiséget tartal­mazza, másrészt a szélipótlók a cyanamid termelési hányadát is fokozza. Az eljárás — mely a 108971. számú szabadatomban leírt eljárástól eltérően cyani­dot nem tartalmazó cyanamidot szolgáltat

Next

/
Thumbnails
Contents