31582. lajstromszámú szabadalom • Járgány

Megjelent 1904. évi november hó 16-án. MAGY. ^Aft, KIK SZABADALMI HIVATAI SZABADALMI LEI RAS 31582. szám. v X/a. OSZTÁLY­Járgány. NÁDLER ÁRMIN FÜSZERKERESKEDÓ ESZTERGOMBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1904 május hó 20-ika. Jelen találmány tárgyát képező járgány az eddigiek fölött igen egyszerű szerkezete által tűnik ki. Az eddigi járgányoknál ugyanis igen sok fogaskereket kellett al­kalmazni, minek következtében a gép ha­tásfoka és tartóssága nem a legkedvezőbb. Mellékelt rajzon a jelen találmány tár­gyát képező járgány egy kiviteli alakja van föltüntetve, és pedig az 1. ábrán oldalnézetben, a 2. ábrán pedig fölülnézetben, a 3. ábra az állvány elölnézete, végül a 4. ábra a szíjállító készülék elölnézete. Egy megfelelő állványban a függélyes (a) tengely van ágyazva, melyen a (b) fo­gaskerék ül; ezen fogaskerékbe a (c) fo­gaskerék kapaszkodik, melynek függélyes (d) tengelyére az (e) szíjtárcsa van ékelve. Az (a) tengely fölső végére a vonóállatok befogására szánt (f) rúd fölvételére szol­gáló (g) tartó van megerősítve. Az áll­vány tetszés szerinti megfelelő alakú le­het. A rajzban föltüntetett állvány a (h) | lábakból és az ezeket összekötő (i j) tar- I tokból áll, mely utóbbiakban az (a) és (d) ( tengelyek vannak megfelelő módon ágyazva. ! Az (e) szíj1 írcsáról a forgást a (k) szíj­jal visszük 3h <j & közlőműre. Ezen közlőmű az (1) keretben ágyazott (m) tengelyen ülő laza (n) és ékelt (o) szíjtárcsákból, továbbá a forgást a munkagépre (például cséplő­gépre) átvivő (p) kerékből és a szíjállító készülékből áll, mely utóbbi ugyancsak az (1) keretre van szerelve. Az (1) keret egyik oldalára ugyanis az (r) vezeték van ráerősítve, melyben a (k) szíjat körülfogó (s) villával ellátott (t) rúd ide-oda tolható. Ezen rúd az (u) körül forgatható (v) emel­tyűvel van összekötve, úgy hogy ezen emel­tyűnek elforgatása által a (t) rúd olyképen elmozgatható, hogy az (s) villa a (k) szí­jat a laza vagy ékelt szíjdobra átviszi. Az (a) tengelynek forgatása által tehát a (d) tengely is forgásba jön, mely az (e) szíjtárcsa, (k) szíj és (o) szíjtárcsa közve­títésével a közlőmű (m) tengelyével van összekötve, melyről a munkát egy tetsző­leges munkagépre, például cséplőgép stb. átvihetjük. Minthogy a (k) szíj az állatot a gép kö­rüli járásában gátolná, azért a (k) szíjat például a (z) padlóval leborítjuk. SZABADALMI IGÉNY. Járgány, az által jellemezve, hogy egy megfelelő állványban ágyazott, függé­lyes (a) tengely, melyre a vonóállatok befogására szánt (f) rúd fölvételére szolgáló (g) tartó van fölerősítve, (b c)

Next

/
Thumbnails
Contents