31563. lajstromszámú szabadalom • Három részből álló kocsitengely, mely két külső részén egy-egy járó kerékkel van ellátva

Megjelent lí)04. évi november hó 10-en, MAGY. KIR. SZABADALMI |G|LT' H IV AT A L SZABADALMI LEÍRÁS B156B. szám. XX/a. OSZTÁLY. Három i szből álló kocsitengely, mely két külső részén egy-egy járókerékkel, középső részén egy hajtókerékkel van ellátva. FEIDEN GERHARD LELKÉSZ BROCKSCHEIDBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1903 deczember hó 31-ike. A jelen találmány tárgyát járműveknek | kanyarodás közben való fölborulását meg­gátló berendezés képezi. E berendezés jellem­zője egy három részből álló keréktengely alkalmazásában áll, mely úgy van beren­dezve, hogy a hajtókerékkel fölszerelt középső tengelyrész kanyarodás közben, az illető kocsirész súlypontjának megfelelő hely­zetében befelé hajolni képes, miközben azt a két részből álló járó-keréktengely tartja, illetőleg támasztja meg. A mellékelt rajz a találmány tárgyát tünteti föl, és pedig: 1. ábra a három részből álló kocsitengelyt ábrázolja, melynek a hajtókereket tartó középső része a két külső tengelyrészbe van beágyazva, 2. ábra az egyik járókerék-tengelynek a hajtókerék-tengellyel való kapcsolatát mu­tatja nagyobb léptékben, végre 3. ábra a 2. ábra A—B vonala mentén vett metszet. A kocsi, háromkerekű jármű, vagy egyéb fajta jármű keréktengelye három részből áll, u. m. a (t) hajtókereket tartó középső (a) tengelyből és az (1) járókereket tartó két (b) tengelyből. Az (a) hajtókerék-tengely a két, villaszerűén kiképezett (b) járó kerék­tengelybe van beágyazva. A hajtókerék­tengely csapágyai emellett az illető járó­keréktengelyekkel rugalmasan vannak össze­kötve és ez utóbbiak villás végei úgy van­nak alakítva, hogy az (a) hajtókerék-tengely, mely a (b) járókerék-tengelyeken elrende­zett (f) spirálrúgók vagy hasonló berende­zések által van alátámasztva, a járókerék­tengelyekhez képest ferdén beállani képes. SZABADALMI IGÉNY. Három részből álló kocsitengely, mely két külső részén egy-egy járó kerékkel, kö­zépső részén pedig egy hajtókerékkel van ellátva, az által jellemezve, hogy a középső (a) tengelyrész (hajtókerék-ten­gely) a kiilső (b) tengelyrészekbe (járó­keréktengelyekbe) (f) rúgók közvetítésé­vel úgy van beágyazva, hogy a középső (a) tengelyrész a külső (b) tengelyrészek vízszintes helyzetében, a kocsi kereszt­síkjában, ferdén beállani képes. (1 rajzlap melléklettel.) RisZV^MT rXSKASAn hvomdája rud> pksthh

Next

/
Thumbnails
Contents