31515. lajstromszámú szabadalom • Gép kötéshornyok begyalulására

Megjelent 1ÍH>4. évi november hó 8-án. KIR MAGY. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 81515. szám. XIII/d. OSZTÁLY. Gép kötéshornyok begyalulására. MASCHINENHANDLUNG VON MAX STEBN & C° CZÉG M/M FRANKFURT-BOCKENHEIMBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1904 április 16-ika. Jelen találmány tárgyát kézi gyalugép képezi könyvkötők számára, melynek segít­ségével a legügyetlenebb és még járatlan munkás is fáradság nélkül készítheti a be­kötésre szánt könyvek kötései, illetve kötő zsinegei fölvételére való hornyokat. A hor­nyok ezen géppel ismert módon a befogott könyv egész vastagságán végig gyalui­tatnak. A kötőhornyok ezen begyalulása a lehető legnagyobb pontossággal és gyorsasággal, teljesen pormentesen történik. A gyalugép beszerzése egyszerűsége és biztos működése folytán kisebb könyvkötő­mesterek műhelyei számára is jutányos. A mellékelt rajzban a találmány tárgya egy foganatosítási példában van föltüntetve, és pedig 1. ábrán oldalnézetben, 2. ábrán fölülnézetben, 3. és 4. ábrákon a tulajdonképeni gyalu­gép valamivel nagyobb léptékben oldal- és fölülnézetben van ábrázolva. Az (1) csapágyakkal ellátott sík fölületű (2) asztal a (3) csavarszorítók segítségével bármely munkaasztal lapjához kényelmesen erősíthető és épúgy ismét levehető. Ezen (1) csapágyban van a hosszeltolódás ellen biztosított (4) tengely ágyazva, melyre a szilárd (5) szorítópofa olykép van fölsze­relve, hogy a berendezés egész mellső ré­sze a (4) tengely körül forgatható, illetve ezen tengely körül átfektethető. Hogy a berendezés mellső része súlya folytán ne essék lefelé, a szilárd (5) szorító­pofán (6) ütközők vannak elrendezve, me­lyek a rajzban föltüntetett példánál a (3) szorító csavarok kereteire támaszkodnak (1. ábra). A szilárd (5) szorítópofán tetszőleges, a bekötendő könyvek nagyságának megfelelő távolságban, a (7) vezetőrudak vannak meg­erősítve, melyeknek mellső végén a szilárd (8) hossztartó van megerősítve és mely (7) rudakon a mozgatható (9) szorítópofa eltol­hatóan van elrendezve. A (4) tengelyen a (10) kereszttartó eltol­ható és átforgatható. A (10) kereszttartó (11) fogantyúval fölszerelt, előre és hátra mozgatható (12) tolókával van ellátva, mely­nek két hosszoldalán a (13) késtartók van­nak elrendezve. A (10) kereszttartó mellső, a (8) hossz­tartón csúszó végén a kis (14) excenter­emelő van elrendezve, melynek excentri­kus toldata a (8) hossztartó kiálló lécze alá

Next

/
Thumbnails
Contents