31462. lajstromszámú szabadalom • Tolattyú

Megjelent 1904. évi október hó 28-án. MAGY. SZABADALMI KIK HIVATAI SZABADALMI LEI RAS B1462. szám. V/e/l. OSZTÁLY. Tolattyú. WLCSEK FERENCZ GÉPLAKATOS SZEDLICSNÁBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1903 május hó 22-ike. Jelen találmány tárgya csapószelepekkel ellátott tolattyúra vonatkozik. Mellékelt rajzon ezen tolattyúnak egy ki­viteli alakja látható. 1. és 2. ábrája a 3. ábrán fölülnézetben látható tolattyúnak x—x és y—y vonal szerinti keresztmetszetét mutatja. A tolattyúnak két oldalán egy-egy egy­más fölött elrendezett és önsúlyuknál fogva záródó (b) és (c) csapószelepekkel ellátott (a) szelepház van alkalmazva. Ezen csapó­síelepek közül a tolattyúszekrényben lévő friss gőz által a fölső szelepek lefelé szo­ríttatnak, míg az alsó szelepeket a kom­presszió folytán kiszorított fáradt gőz a dugattyú minden löketénél fölemelheti, úgy hogy a két szelep közötti kamra fáradt gőzzel megtelik, mely fáradt gőz a tolaty­tyúszekrényben lévő friss gőz által fölhe­víttetik, úgy hogy nyomása nagyobbodik. Ha a kipuffogó cső keresztmetszetét szűkítjük, illetőleg részben vagy egészen el­zárjuk, akkor a dugattyúlöket folytán a két szelep között bezárt fáradt gőz a to­lattyúszekrénybe szoríttatik, a hol a friss gőzzel keveredik. Föltaláló kísérletei alapján ezen szelepes tolattyúnak alkalmazása által nagymérvű tüzelőanyagmegtakarítást ért el. SZABADALMI IGÉNY. Tolattyú, jellemezve az által, hogy a to­lattyún alkalmazott szelepházban föl­felé nyíló (b) és (c) csapószelepek van­nak egymás fölött alkalmazva olyképen, hogy ezen két szelep között egy kamra keletkezik. (1 rajzlap melléklettel.) PAtl^ft Bfinvtn.TiM.lJlr. nyomdája rhb.pbifk

Next

/
Thumbnails
Contents