31438. lajstromszámú szabadalom • Szellőző alapzat kályhák számára

Megjelent 1904. évi október hó 21-én. MAGY. SZABADALMI KIR H1VATAL SZABADALMI LEI RAS 31438. szám. VIIl/k. OSZTÁLY­Szellőző alapzat kályhák számára. ORCZY GYULA MÉRNÖK BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1904 április hó 23-ika. Jelen bejelentés tárgyát szellőző alapzat képezi oly kályhák számára, melyek külö­nösen iskoláknál, kórházaknál, fali fülkékben vannak elhelyezve és kívülről tápláltatnak. A bejelentés tárgya a mellékelt rajzban ábrázoltatott és pedig: 1. ábrán elölnézetben, 2. ábrán fölülnézetben, 3. ábrán függélyes metszetben. A rendszerint bádoglemezből előállított, szögvasakkal kellő módon merevített szek­rényalakú (a) alapzat fölső lapján gyűrű­alakú (b) nyílással van ellátva, melyen át a levegő a (c) kályhatest és a köpeny között levő térbe áramolhat. A (c) kályhatest a (d) korongra van helyezve. Az (a) szekrény alsó fenéklapján megfelelő (e) nyílás van elren­dezve, melyen a szabadból bevezetett levegő áramolhatik be. Ezen (e) nyílás az (f) zsalu­lemezeknek a (g) forgattyúval való megfelelő beállítása által szabályozható; a (g) kézi forgattyú a (h) köríven különböző állásában tetszőleges módon rögzíthető és ilykép a szabadból beáramló légmennyiség tetszés szerint szabályozható. Az (a) szekrény mellső oldalán esetleg ráccsal ellátott és szintén (k) szabályozó zsalukkal fölszerelt (i) nyílás van elren­dezve, a melyen a folyosó levegője áramlik be. A fűtött szoba levegője az (1) nyíláson át juthat a kályha alapzatába. Ezen elrendezés folytán a szobát tetszés szerint vagy a szabadból vagy a folyosóról vagy magából a szobából bevezetett és mennyiségére nézve szabályozható levegő­vel fűthetjük, ami által tetszőleges szellőz­tetést érhetünk el. SZABADALMI IGÉNY. Szellőző alapzat kályhák számára, jellemezve az (a) szekrény alsó lapján elrendezett és a (g) emelővel szabályozható (f) zsaluk­kal ellátott, a küllevegőt bevezető (e) nyílás, valamint a (k) zsalukkal ellátott, a folyosó levegőjét bebocsátó (i) nyílás, végül a szoba levegőjét bebocsátó (1) nyílás elrendezése által, hogy a levegőt ezen különböző helyekről tetszőleges mennyiségben vezethessük a kályha kö­penyébe. (1 rajzlap melléklettel.) PALLAS RÉ8ZVÉN> TÁA8ASÁG NYOWOÁJA ŐUOAPEÍTC*

Next

/
Thumbnails
Contents