31413. lajstromszámú szabadalom • Újítás konyhaszekrényeken és konyhaasztalokon

Megjelent 1904. évi október hó 25-én. MACi\ SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 81413. szám. VIII'O. OSZTÁLY. Újítás konyhaszekrényeken és konyhaasztalokon. ID. STIEBER GYULA ASZTALOS ÚJPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1904 április hó 12-ike. Régi törekvés az, hogy a házi gazdaság­ban használt konyhaszekrényt és konyha­asztalt minél praktikusabbá és a különféle czélnak megfelelővé tegyék. Jelen találmány tárgyát olyan újítás képezi konyhaszekré­nyeken és konyhaasztalokon, a mellyel a konyhaszekrény és asztal lapját egyszer­smind gyúródeszka gyanánt is használhatjuk. A találmányt magyarázó ábrák a követ­kezők: az 1. ábra, egy konyhaszekrény perspektí­vája a találmány tárgyát képező újítással, a 2. ábra ugyanazon szekrény részben met­szett oldalnézete, és a 3. ábra a konyhaszekrény asztallapjának nézetrajza, midőn gyúródeszka gyanánt hasz­náltatik. Az 1. ábrán föltüntetett konyhaszekrény asztallapja három (a b c) részre van osztva; a (b) rész, (a és e) lapok (d) hornyaiban csúszva ki- és betolható, rendes körülmé­nyek közt (e) lapjával fölül egészen be van tolva s akkor mint konyhaasztal szolgál, ha ellenben mint gyúródeszka használtatik, akkor egészen ki kell húzni s megfordítva, (f) lapjával fölül újból betolni (3. ábra). Ne­hogy gyúrás közben eltolódjon, a (g) toló­zár ebben megakadályozza. Használat után a deszka kihúzandó s megfordítva vissza­tolandó. Ezen újítás segélyével elérjük azt, hogy konykaszekrény és asztal lapja teljesen ki van használva, nem kell gyúródeszkát be­szerezni, tehát gazdaságos és nem foglal el külön helyet, főképen pedig hygienikus szempontból előnyös, mert a gyúródeszka gyanánt használt lapot a legyek nem pisz­kolhatják be, a mi a falon függő gyúró­deszkáknál elkerülhetetlen. SZABADALMI IGÉNY. Újítás konyhaszekrényeken és konyhaaszta­lokon, jellemezve három (vagy több), (a b c) részre osztott asztallappal, a melyek közül a két szélső stabil s a köz­benső ki- s betolható, valamint megfor­dítható azon czélból, hogy a házgazda­ságban azt mint gyúródeszkát is hasz­nálhassuk. (1 rajzlap melléklettel.) WU.LAfe AÉSZVÉNNTARSASÍO NYÖWCJUA BUOAPtflTSf*

Next

/
Thumbnails
Contents