31325. lajstromszámú szabadalom • Szabályozó berendezés hőerőgépekhez

2 -lévő kamráé, minthogy ebben az utóbbiban az (f) rúgó van elhelyezve, míg az előbbi teljesen üres. Ezért a légritkítás fokának, tehát a mótor sebességének legkisebb vál­tozása, vagy az (i) szelepen beeresztett le­vegőmennyiség legkisebb mérvű megváltoz­tatása is igen nagy mértékben módosítja a membrán behajlásait. Az (e) vezeték, mely a (b) szívó csőhöz csatlakozik, jóval tágasabb, mint az (el) vezeték, mely a (j) membrán alá vezet, mi­nek az a következménye, hogy a mótor­henger lökésszerűen nem hathat a (j) mem­bránra. Másrészt az (e) vezetékbe még egy (p) szűkítő vagy fojtó darab is be van kap­csolva, mely a mótor dugattyújának idő­szakos hatását olyképen módosítja, hogy a részben nyitott (i) szelepen mindig közel állandó erősségű levegőáram jnsson a (j) membrán alá, tehát a membrán alatt ural­kodó nyomást közel állandóvá teszi. Ennek következtében a membrán mozgása a mo­tordugattyú löketeit nem követi. Minthogy a kisebb légnyomás a membrán alsó fölületére hat, a membrán illetve az ennek terhelésére szolgáló rúgó mozgását is megfigyelhetjük, ha a fölső kamrát ké­pező tokrészt eltávolítjuk. A levegőnek a membrán alá jutását sza­bályozó szelepet az 1. és 4. ábrán látható módon a vezérforgattyún vagy kézi keré­ken, a gépész kezeügyében rendeztük 'el. Az (i) szelep által részben nyitható vagy zárható (k) vezetéknek két (1) és (m) el­ágazása van, melyek közül az egyiket az (n), a másikat az (o) szelep zárja el. Az (n) szelep egy (nl) gomb segélyével nyit­ható visszacsapó szelep, melyen át hirtele­nül sok levegőt vezethetünk a (k) veze­tékbe és így a mótor sebességét gyorsan fokozhatjuk, míg a rendesen nyitott (o) sze­lepet az (ol) gomb segélyével lehet el­zárni, hogy a mótor sebességét gyorsan csökkenthessük. SZABADALMI IGÉNY. Szabályozó berendezés hőerőgépekhez, jel­lemezve egy a mótorhenger szívó veze­tékével közlekedő tokot két kamrára osztó és a tüzelőanyag szabályozó sze­lepét befolyásoló membrán által, mely­nek fölső fölületére a külső légnyomás, alsó fölületére pedig a mótorhenger szívó terében létesülő légritkítás hat és melynek alsó fölülete alatt lévő kamrája egy a mótor vezérforgattyújára szerelt, beállítható szeleppel ellátott vezeték út­ján a külső levegővel közlekedik, hogy a membrán alsó oldalán a légritkítás fo­kát és így a motordugattyú sebességét is tetszés szerint módosítani lehessen. (1 rajzlap melléklettel.) •Hitt RESÍVÉNVTÍtHASio NYOMOAjl BUOAPSS-*.

Next

/
Thumbnails
Contents