31319. lajstromszámú szabadalom • Kerékpárhajtás emelőkar áttéttel

Megjelent 11)04. évi október lió ll-ón MAGV. SZABADALMI SZABADALMI LEI KAS 31319. szám. XX/c. OSZTÁLY. Kerékpárhajtás emelőkar áttétellel. ZELENKA LIPÓT KERESKEDŐ MISTERBEN. A szabsdalom bejelentésének napja 1903 szeptember hó 22-ike. Jelen találmány tárgyát emelőkaráttétel­lel való kerékpárhajtás képezi, melynél úgy a pedálemeltyűk karjainak viszonya, mint a pedálemeltyűk rúdjainak fölfüggesztési pontjai is állíthatók. Az emelőkarok állíthatósága folytán, az áttételi viszony a kerékpár mindenkori igénybevételének megfelelően alkalmazható, ugy hogy csekély megterhelésnél nagy se­besség, viszont csekély sebességnél nagy megterhelés lehetséges, mi mellett azonban bizonyos határok között a megterhelés és sebesség végeredményben azonos marad. A mellékelt rajzban egy kerékpár az új hajtásmóddal van föltüntetve, és pedig az 1. ábrában oldalnézetben, a 2. ábrában fölülnézetben, a 3. ábrában háfaónézetben; a 4. és 5. ábrákban az ingarudak vannak ol­dal- és hátsó nézetben föltüntetve. A kerékpár vázának egy hátsó részén egy csapágy van a (b) tengely számára, még pedig a hátsó kerék tengelyétől oly távolságban, hogy a (b) tengely egyik ol­dalán a (c) lánczkereket, a másik oldalán a (d) forgattyút hordhatja. A (c) lánczke­reken lévő szilárd (e) csapszöggel, valamint a (d) forgattyú csapjával a két (f) emelő­kar forgathatóan össze van kötve, melyet szabad végeiken a (g) pedálokat hordják. Az (f) emelőkarok az (i) ingarudak villa­szerű végeibe erősített (h) csapok körül lengenek. Ezeknek fölső végei pedig a (j) csúsz­kához kapcsolódnak, mely a (k) állványrú­don állítható. Azon czélból, hogy a csúsz­kát rögzíthessük, a (k) vezető rúd meg van lapítva és furatokkal van ellátva, melyek a (j) csúszka megfelelő nyílásaival korres­pondálnak, úgy hogy a csúszka a (k) áll­ványrúd különböző helyein rögzíthető. Ezen állítás azért szükséges, mert a a (i) rudak alsó végei az (f) karok (l) részein szintén elállíthatok, a szerint, a mint az emelőka­rok áttételi viszonya megváltoztatandó. Az (f) emeltyűkarok könnyű kezelhetőség czéljából feszítő szerkezetekkel vannak el­látva, melyeknél az (m) sodronyok az (1) rés közelében elhelyezett (n) támasztéko­kon vezettetnek •3/t BS CLZ (f) emeltyű vé­géhez erősíttetnek. A baloldali (i) rúd alsó végén lévő (h) csapnak meghosszabbítási alkotja az (o) hágcsót. A mint a rajzban kitüntetett kiviteli pél­dában az (i) rudak fölső végei a (j) csúsz­kában végződnek, mely az állványrúd lapos részén elállítható, ép úgy a (k) állványrú­don vezetőrudak volnának alkalmazhatók,

Next

/
Thumbnails
Contents