31295. lajstromszámú szabadalom • Víztisztító berendezés

Megjelent 1904. évi október hó 7-én. MAGY. KIR. SZABADALMI |§|j|' H IVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 31295. szám. V/e/2. OSZTÁLY. Víztisztító berendezés. REICHLING RÓBERT MÉRNÖK DORTMUNDBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1903 szeptember hó 29 ike. Tudvalevőleg vannak oly vizek, melyek­ből a fertőzményeket a víz előmelegítése nélkül egyáltalában nem lehet kicsapni. Ép ezért megkisérlették a tisztítandó ví: előmelegítését, azonban bebizonyult, hogy az eddig szokásos mód, melynél az előme­legítést egy munkafolyamatban végezzük, egyáltalában nem szolgáltat kielégítő ered­ményeket. Találmányunk szerint a tisztítandó víz előmelegítését kőt munkafolyamatban vé­gezzük, mikor is az előmelegítésre szol­gáló gőz a vízzel az ellenáram elve szerint keverődik. A tisztítandó víz az előmelegítő két része között egy ezeket összekötő tar­tályon áramlik át, melyben a tisztítás rész­ben már végbe megy és melyben a kicsa­pás teljes elvégzéséhez szükséges anyago­kat is hozzákeverjük a vízhjez és csakis ily állapotban vezetjük ezt az előmelegítő má­sodik részébe. A csatolt rajz 1. és 2. ábrája egy kettős előmelegítő­vel ellátott víztisztító függélyes és víz­szintes metszetét láttatja; a 3. ábra pedig egy másik kiviteli alakot ábrázol. Az 1. és 2. ábrán látható kiviteli alak­nál a víz mindenekelőtt a fölül elzárt (c) keverő tartályba torkolló (b) előmelegítőbe jut. A (c) keverő tartályba a (d) cső nyú­lik, melynek fölső (a) része ugyancsak elő­melegítő gyanánt van kiképezve. Alul a (d) cső a víztisztító szűrőberendezése alatt vég­ződik. A mint azt a rajzból láthatjuk, úgy a (b) előmelegítőben, valamint az (a) előme­legítőben ismeretes módon terelő lemezek vannak elrendezve. A gőz a (z) csövön át jut az (a) előmelegítőbe, a honnan a (c) keverőtartály víztükre fölött a (b) előme­legítőbe áramlik. A munkamenet már most a következő: A (b) előmelegítőbe jutott víz itt fölme­legszik, minthogy a (c) előmelegítőben volt gőz alulról a víz ellen áramlik. A kicsapást végző anyagok egy részét vagy a (b) elő­melegítőben keverjük a vízhez vagy pedig közvetlenül akkor, mikor az az előmelegí­tőt elhagyja, és az a (c) tartályba jut. Ebben a tartályban a rajzon látható módon (n n) lemezek vannak beépítve. A víznek a tartályban lef elé és a nem egészen a tar­tály fenekéig érő lemezek alá kell ára­molnia, hogy az (a) előmelegítőbe vezető (x) nyílásokba juthasson. Ily módon a víz fertőzményei, a (c) tartályban a kicsapó anyagokkal reakcióba léphetnek, úgy hogy

Next

/
Thumbnails
Contents