31216. lajstromszámú szabadalom • Támlásszékké ill. pamlaggá átalakítható ágy

Megjelent 1004. évi október lió 3-án. MAGY. KIR. SZABADALMI ||§§f Hl VATAL SZABADALMI LEÍRÁS 31216. szám. xvi/f. OSZTÁLY. Támlásszékké ill. pamlaggá átalakítható ágy. KLÁGER ÁBRAHÁM SZÁLLÁSADÓ WIENBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1904 márczius hó 17-ike. A jelen találmány tárgyát támlásszékké, illetve pamlaggá átalakítható ágy képezi. A mellékelt rajzban ezen ágy egy foga­natosítási alakjában van föltüntetve. Az 1. és 2. ábrák az ágyat nyitott állapot­ban hosszmetszetben és fölülnézetben lát­tatják, a 3. ábra az ágyat támlásszékké összera­kott állapotban hosszmetszetben tünteti föl. Az ágynak előnyösen lapos fémrudakból képezett váza három keretből áll, és pedig az (a) fejtámasszal és a (b) lábakkal ellátott hátsó (c) keretből, a négy görgős lábbal ellátott mellső (e) keretből és a két (c) és (e) keretet egymással csuklósan összekötő (f) középkeretből. Ezen keretek oldalrészei lapos fémrudak­ból állanak, melyek a (k) harántrudak se­gélyével vannak egymással összekötve, me­lyek viszont egymás között az (1) vaspán­tokkal vannak merevítve. A (c) keret és az (f) középkeret között a váz mindkét oldalán egy-egy (m) lábbal el­látott (n) csukló van elrendezve, míg a mellső (e) kerettel (o)-nál az (f) középkeret­tel szintén csuklósan van összekötve. A hátsó (c) keret egy előrehajlított, rögzített (p) tá­masszal van ellátva és a mellső (e) kere­ten ugyanily magasságban a lapos vasból készített (q) sín van elrendezve. A (p) tá­masz és a (q) sín közé az (r) tolórúd van igtatva, mely a (p) támaszt, a (q) sínt (g)­nél, ill. (h)-nál lazán átfogja. Az ily módon szerkesztett ágy két (t, u) ágybetéttel és egy (v) fejpárnával van el­ellátva, melyek az ágy nyitott helyzeténél az 1. ábrában szakadozott vonalakkal föl­tüntetett helyzetben tartatnak. Ezen czélból a mellső (e) keret elől az (x) harántlécczel van ellátva, mely az ágybetétek számára határoló gyanánt szolgál. A (b) lábakon az ágy mindkét oldalán egy-egy (z) támaszték van megerősítve, mely a lábaknak, ill. a fejtámasznak a függélyes helyzetből való kimozgását akadályozza meg. Ha az ágyat támlásszékké, ill. pamlaggá akarjuk összerakni, akkor a mellső (e) kere­tet, miután az oldalas (n) csuklókat esetleg kissé megemeltük, a hátsó (c) keret felé hátratoljuk, a mi könnyen eszközölhető, mivel a mellső keret a görgőkön könnyen mozgatható. Ezen eltolás közben a (w) csa­pok körül forgatható (c) keret a mozgatható (f) középkerettel együtt az (a) fejtámaszhoz, ill. a fölfelé meghosszabbított (b) lábakhoz illeszkedik (3. ábra) és a (q) sín a (p) tá-

Next

/
Thumbnails
Contents