31178. lajstromszámú szabadalom • Újítás gőzsűrítőkön

Megjelent 11)04. évi szeptember lió 27-én. MAGY. SZABADALMI KÍR HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 31178. szám. V/e/1. OSZTÁLY. Újítás gőzsűrítőkön. HENBY R. WORTHINGTON CZÉG NEW-YORKBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1904 február hó 25-ike. A találmány tárgya fölületi hűtéssel dol­gozó gőzsűrítőkön eszközölt újítás és czélja a levegőnek és le nem csapódott gőznek a csapadékvízzel együtt történő elvezetése. A gőzsürítővel ugyanis egy folyadékinjektor van kapcsolva, mely a gőzsűrítőben fokozott szívóhatást létesít és a csapadékvízzel együtt a levegőt és a le nem csapódott gőzöket is eltávolítja és ezek benső keverő­dését biztosítja, miközben a csapadékvíz elvezetésére még egy külön szivattyú vagy más berendezés is lehet alkalmazva. A talál­mánynak külön részét képezi az említett injektornak egy centrifugál- vagy turbina­szivattyúval való kapcsolása, mely a csa­padékvizet leszívatja, a levegőt és a le nem csapódott gőzt a vízzel keveri és így annak hathatós elvezetését biztosítja. A szivattyú fordulatszáma állandó, teljesítménye pedig abban a mértékben nő, melyben az elveze­tendő víz mennyisége is nő, mi a folyadék­injektor alkalmazásával függ össze. A csatolt rajzokon (A) egy fölületi hű­téssel dolgozó fekvő gőzsűrítő, melynek fölső részéhez a fáradt gőz bevezetésére szolgáló (B) cső, alsó részéhez pedig a csa­padékvíz elvezetésére szolgáló (C) cső csat­lakozik. Ez a cső az (e) motorral közvet­lenül kapcsolt centrifugál- vagy turbina­szivattyú szívóvezetékéhez csatlakozik. A gőzsűrítőben a hűtő- vagy lecsapóvíz át­vezetésére szolgáló (F) csövek vannak be­építve, melyek egyik végükön a (G) beve­zető- vagy (H) elvezetőkamarába, másik végükön pedig az (I) összekötő kamarába torkollanak. A csapadékvizet elvezető (C) cső fölső végén a (11) szűkülettel bíró (15) kettőskúp van fölszerelve, melyben két, a kettőskúppal egy ismert injektort képező (K) csonkakúp foglal helyet. A fölső csonkakúpba a szívó vízsugár az (L) fuvószájon át jut be, mely az (M) cső útján van egy alkalmas víztar­tállyal összekötve. Az injektor a levegőt és a le nem csa­pódott gőzt, — mely nagyobb fajsúlya miatt a gőzsűrítő alsó részén gyűlik össze — inneu kiszívatja és a csapadékvízzel keveri, úgy hogy a (D) turbina- vagy centrifugái­szivattyú az, kedvező módon távolíthatja el. A föntebb leírt kiviteteli alakot a sokféle lehetséges kiviteli alak közül csak példa­képen választottuk ki és sok tekintetben módosítható, anélkül, hogy ez által a talál­mány lényegét érintenők. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Újítás oly gőzsűrítőkön, melyeknél a gőz hideg fölülecekkel való érintkezése kö-

Next

/
Thumbnails
Contents