31157. lajstromszámú szabadalom • Emeltyű mechanizmus szivattyúk dugattyúinak működtetésére

Megjelent 11>()4. évi szeptember lió 26-án. MAGY. KIR. SZABADALMI WOT HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 31157. szám. XXl/e. OSZTÁLY. Emeltyű-mechanizmus szivattyúk dugattyúinak működtetésére. R. A. SMEKAL FECSKENDŐGYÁROS CZÉG PROSSNITZ/M CZECHYBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1903 augusztus hó 19-ike. Az emeltyűáttétellel bíró szivattyúknál a kézi emeltyű lengő mozgását tudvalevőleg közvetlenül vonórúd segélyével viszik át a dugattyúra. Az emeltyű egyes karjainak hossza megállapít egy bizonyos áttevési vi­szonyt, mely az ismert szerkezeteknél csak nehezen nagyobbítható. E hátrányt igen egyszerűen meg lehet szüntetni azáltal, hogy az emeltyűt nem kötjük közvetlenül össze a dugatt\úval, ha­nem a kettő közé egy kétkarú emeltyűt iktatunk, mely egy-egy vonórúd közvetíté­sével egyrészt az emeltyűvel, másrészt pedig a dugattyúval van összekötve. Ily módon tehát az emeltyű karjának hatásos hosszát jelentékenyen növelni lehet. A mellékelt rajzon az 1. ábra példa gya­nánt egy tüzifecskendőt ábrázol. Az (a) emeltyű egy rövid (b) rúd közve­títésével egy második (c) kétkarú emeltyű­vel van összekötve, mely egy (d) csap kö­rül forgatható. A (c) emeltyű rövidebb karja, továbbá egy (e) vonórúd közvetítésével az (f) dugattyúval van összekötve. I Természetes, hogy ezen emeltyűáttételt i nemcsak tüzifecskendőknél, hanem bár­minő más szivattyúnál is lehet alkalmazni. A (g) szelepek vagy csappantyúk egy (h) kónusban vannak egyesítve. Ezen tömören záró (h) kónus könnyen kiemelhető ágyából, úgy hogy a szelepek, csappantyúk stb. eset­leges reparáczióit könnyen lehet eszközölni. Hogy a kónus belsejéből a víz kibocsátása könnyen lehetővé váljék, az egy (i) csavar­ral van ellátva (2. ábra). A kónus kiemelé­sére, illetőleg leszorítására egy egyszerű (j) kengyeles zár szolgál. SZZBADALMI IGÉNY. Emeltyű-mechanizmus szivattyúk dugattyúi­nak működtetésére, azáltal jellemezve, hogy az emeltyű lengő mozgásának a dugattyúra való átvitele egy beiktatott kétkarú emeltyű közvetítésével történik, mely egy-egy vonórúd segélyével van egyrészt az emeltyűvel, másrészt pedig a dugattyúval összekötve azon czélból, hogy az emeltyű karjának hatásos hossza jelentékenyen nagyobbodjék. (1 rajzlap melléklettel.) palla8 részvény társaság nyomdája ,joaptfit&»

Next

/
Thumbnails
Contents