31059. lajstromszámú szabadalom • Kombinált szabályozó- és bebocsátószelep gázgépekhez

Megjelent 1904. évi szeptember Iió 16-án. MAGY. SZABADALMI K1R. HIVATAL. SZABADALMI LEIRAS 31059. szám. V/d. OSZTÁLY. Kombinált szabályozó- és bebocsájtószelep gázgépekhez. LANGEN & WOLF CZÉG BÉCSBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1904 márczius hó 10-ike. A találmány tárgya egy kombinált sza­bályozó- és bebocsájtószelep gázgépekhez, melynek az a czélja, hogy a levegőt és gázt bevezető tagok lehetőleg tömören legyenek elrendezhetők. hogy a szabályozószelepnek a szabályozóra gyakorolt visszahatását csök­kenthessük és hogy a szabályozás a gép minden terhelésénél pontosan történjék. A csatolt rajzon példaképpen a találmány tárgyának egy kiviteli alakja látható. Az (r) szeleprúdra ékelt kettős ülésű (R) szabályozószelep középvonala az egyszerű kúpszelep gyanánt kiképezett és az (m) sze­leprúdra ékelt(E) bebocsájtószelep középvona­lával egybe esik, a két szelep ülésfölülete pedig ellentétesen van elrendezve, minek megfelelően a szelepek lökete is ellentétes. Az (R) kettős ülésű szelep, melynek lökete a gép terhelésének megfelelően változik, az egyrészt az (L) légvezetéken, másrészt a (G) gázvezetéken közel állandóan ugyanabban az arányban bevezetett levegő és gáz meny­nyiségét szabályozza, míg az állandó löketet végző (E) bebocsájtószelep a szelepkamarát zárja el a (V) elégési tértől. A kombinált szelep működési módja a következő: Mikor az (E) szelep a gép szívólöketénél nyit, a kettős ülésű (R) szabályozószelep üléséről leemelkedik és a (G) gáz-, illetve (L) levegővezetékből gáz és levegő jut az (E) szelep előtt lévő (M) keverőtérbe, hon­nan egymással keveredve, a (V) elégési térbe áramlik. A leírt elrendezés előnye az, hogy a két­üléses szelep tehermentesítve lévén, az eme­lésére szükséges erő tetszőlegesen kisebbít­hető, másrészt pedig a szabályozó- és be­bocsájtószelep egymás közvetlen közelében lévén alkalmazva, az ezek között lévő tér is minimális, mi különösen kis terhelések esetében a pontos szabályozás miatt fontos. Kis terheléseknél a szabályozó szelepet a kis töltés miatt a külső nyomás szelepülé­sére szorítja, miért is a szabályozó szelep akkor is szorosan zár, mikor azt nagy rúgó­nyomás nem terheli. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Kombinált szabályozó- és bebocsájtó­szelep gázgépekhez, azáltal jelemezve, hogy az (R) szabályozószelep tengelye az (E) bebocsájtószelepével egybeesik és a két szelep lökete ellentétes.

Next

/
Thumbnails
Contents