29966. lajstromszámú szabadalom • Szabályozó szerkezet hűtőberendezés sör és pálinkafőző erjesztő- és élesztőkádjai számára

Megjelent. 1J)<)4. évi jíprilis hó 30-án. MAGV SZABADALM KIR HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 2996B. szám. IV/b. OSZTÁLY­Szabályozó szerkezet hűtőberendezés sör- és pálinkafőzők erjesztő-és élesztőkádjai számára. VON ROUGEMONT WALT EB BÉBLŐ HOHBUBGBAN. Pótszabadalom a 28138. sz. szabadalomhoz. Bejelentésének napja 1903 márczius hó 29-ike. Jelen pótszabadalom a 28138. sz. szaba­dalommal védett hűtőberendezés javítására vonatkozik, mely szintén lehetővé teszi, hogy a beállított hőmérsék túllépés esetén az áramkör zárása és a hűtővezeték szele­pének nyitása által hathatós hűtés legyen előidézhető. A törzsszabadalom tárgyát képező hűtő­berendezésnél a hűtővíz egy tartányból vé­tetik, melyet a vízvezeték egy úszószelep közvetítésével táplál. Ezen berendezés nem alkalmazható minden esetben, mivel a helyi viszonyok víztartányoknak magasan fekvő helyen való elrendezését igen gyakran nem engedik meg, például ha a helyiségek ala­csony volta miatt a tartány nem állítható föl elég magasan. Azonkívül hatásos hűtés azért sem érhető el ily módon, mert a hűtővíz a hűtővezetékben uralkodó, aránylag alacsony nyomás következtében csak csekély sebésséggel mozoghat a hűtőkígyókban s ennélfogva csak lassú lehűtést idézhet elő. Ezen ellentétben a jelen találmány tár­gyát képező szelep oly szerkezettel bír, hogy közvetlenül a nyomás alatt álló vízveze­tékbe építhető be, a nélkül, hogy a szelep­test megemelése erős áramok alkalmazását tenné szükségessé. Az (a) szelep (r) cső útján van a víz­vezetékbe kapcsolva, s az (s) csőnél fogva a szokásos hűtővezetékhez csatlakozik, úgy hogy a (b) szeleptest nyitása alkalmával a hűtővíz nyomáscsökkenés nélkül haladhat a hűtőkígyókon végig. Hogy a (b) szeleptest a gyenge áram hatása alatt álló, szokásos (h) elektromágnes segélyével mindenkor biztosan nyitható legyen, a (b) szeleptestet a (g) horgonnyal összekötő (d) rúd lazán van a szelepház (k) födelén keresztülvezetve s a szeleptest és horgony súlyát egy súhyal megterhelt (p) emelő egyenlíti ki. A (k) födél és (d) rúd közötti tömítésre egy rugalmas (n) köpeny szolgál, mely egy­részt a födél (kl) toldatához, másrészt a (d) rúdnak egy (m) gyűrűjéhez van foglalva s egy benne helyet foglaló tekercsrúgó által kinyújtva tartatik. Az (n) köpeny helyett membrán is alkalmazható. SZABADALMI IGÉNY. Szabályozószerkezet hűtőberendezés sör- és pálinkafőzők erjesztő- és élesztőkádjai számára a 28138. sz. szabadalom szerint, jellemezve azáltal, hogy az (a) szelep

Next

/
Thumbnails
Contents