29876. lajstromszámú szabadalom • Gázgenerátor

mérete teljesen tetszőleges, módunkban áll továbbá, hogy üzem közben vizet vagy víz­gőzt fecskendezzünk be. Ép úgy lehetne a levegő bevezetésének és a gázok elvezeté­sének helyét máshová tenni, a salakakna elrendezését pedig módosítani. Lehetne vé­gül a légáramból egy mellékáramot elágaz­tatni és ezt a salakaknába vezetni, hogy a rostélyon áthullott, el nem égett tüzelő­anyagot elégethessük. SZABADALMI IGÉNY Generátor, központosán elrendezett, fölül­ről a lepárló övbe bevezetett légbeve­zető csővel, az által jellemezve, hegy ezt egy külső (8) palást veszi körül, melybe a lepárlási termények a (7) nyí­lásokon jutnak be, hogy a légbevezető csövet körülfogva, az ebből távozó le­vegővel keverődjenek és így hatoljanak át az elégető téren, miáltal változatlan összetételű, állandó gázt állítunk elő. (1 rajzlap melléklettel.) PALLA8 RFSZVÉNV TÁRSASÁG NYOMDÁJA BUDAPESTEN

Next

/
Thumbnails
Contents