29799. lajstromszámú szabadalom • Kondenzátor

Megjelent Í90 4 évi április lió 1-én . MAGY. KIR SZABADALMI H I VATAL SZABADALMI LEÍRÁS 29799. szám. VII/g. OSZTÁLY. Kondenzátor. COMITÉ D'INITIATIVE POUR LA FABRICATION DE PRODUITS NITRIQUES CZÉG FREIBURGBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1903 szeptember hó 14-ike. Jelen találmány tárgyát kondenzátor ké- j pezi, melynek bevonatai elektrolytokból álla­nak. Az újítás arra vonatkozik, hogy az egyik elektrolytikus bevonat dielektromos anyag­ból álló csőben foglaltatik, mely a másik bevonatot képező elektrolytba van mártva. A mellékelt rajzban a találmány tárgya két példaképeni foganatosítási alakjában van föltüntetve. Az 1. ábrában föltüntetett foganatosítási alak­nál az (a) szigetelőanyagból álló edény csepp­folyós elektrolytikus vezetőt pl. kénsavat, nátron- vagy kálilugot stb. tartalmaz. Ezen a kondenzátor egyik bevonatát képező elek­trolytikus vezetőbe keskeny, egyik végén zárt pl. üvegből készült (b) cső van merítve, melynek fölső vége a (b) edény (c) csőtol­datán megy keresztül é3 melynek belsejébe belső bevonat gyanánt ugyancsak cseppfolyós elektrolyt van töltve. Ezen dielektrikum gyanánt szolgáló cső spirális alakban van megcsavarva, úgy hogy tekintélyes hossz mellett csak kevés helyet foglal el. Belsejében a (d) vezetődrót pl. ólomdrót vonul végig, mely a cső fölső végén kinyúlik. Az (a) edény fenekén az (e) elektródalemez pl. ólomlemez fekszik, mely az (a) edény (f) csőtoldatán keresztül vezetett (g) dróttal pl. ólomdróttal van összekötve. A két (d és g) vezetődrót a két kondenzátorbevonatnak a külső áramkörrel való összeköttetésére szolgál. Azáltal, hogy a (d) vezetődrót a (b) cső egész hosszában fut végig, ezen cső vezetőellenállását lényegesen csökkent­jük. A 2. ábrában föltüntetett foganatosítási alak­nál az (a) edényben lévő elektrolytikus veze­tőbe egy második szűk, egyik végén zárt (h) cső vau sülyesztve, mely pl. szintén üvegből áll. Ezen csőnek fölső vége az (f) csőtoldaton van keresztülvezetve és belseje szintén belső bevonat gyanánt szereplő elek­trolyttal van megtöltve. Ezen dielektrikum gyanánt szolgáló (h) cső úgy, mint a (b) cső is ehhez konczentrikusan spirális alak­ban vaii meggörbítve. A (h) cső belsejében a (g) vezetődrót vonul végig, mely a (h) cső fölső végéből kiáll és úgy a csőben lévő elektrolytnak a külső áramkörrel való összekötésére, mint a csőbeli elektrolyt vezető ellenállásának csökkentésére szolgál. Az (a) edényben lévő elektrolyt a (b és h) csőnek közös külső bevonata, úgy hogy ezen foganatosítási alak tulajdonképen két egymással szorosan kapcsolt kondenzátort képvisel.

Next

/
Thumbnails
Contents