29789. lajstromszámú szabadalom • Tornabottá alakítható labdaütő

Megjeleni I1)04. evi február hó 28-án. MAGY. ^ KIR. SZABADALMI ^Bra HI VATAL SZABADALMI LEÍRÁS 29789. szám. XX/g. OSZTÁLY. Tornabottá alakítható labdaütó'. HALÁCSY ANTAL TORNATANÁR ÉS VÍVÓMESTER BUDAPESTEN. ^ szabadalom bejelentésének napja 1903 junius hó 30-ika. Jelen találmány tárgyát tornabottá ala­kítható labdaütó és fölfogóbot képezi. A labdaütó nyele egy gömbölyű rúd (I. ábra), melynek mindkét végén alkalma­zott csavarmenetre (c) fakupakok (b) vagy pedig (d) ütőtárcsák (gömbölyű korong) csa­varhatók föl. A nyél tornabotnak használható akkor, midőn a kupakok vaunak fölcsavarva. A labdázás czéljára a találmány tárgya úgy használható, hogy a kupakokat lecsa­varva az (a) rúd (c) csavarjaira a rúd egyik vagy mindkét végén a (b) korongok lesznek fölcsavarva. Az ütőtárcsa a IV. ábrán látható korong (a) közepén csavarmenetű lyukkal (b), mely korong lehet homorú (II. ábra) vagy lapos (III. ábra). A nyél és korong készíthető egy darabból is a VII. ábrán látható módon koronggal egyik végén, másikon egyszerűen a nyél megvastagodásával korong helyett, ezen alakban a nyélen egy vagy több szűkebb rész van a fogásra. A játékhoz való labda (V. ábra) vastag­falú gummilabda finom posztóáthuzattal. SZABADALMI IGÉNY. Labdaütó tornabottal kombinálva, jellemezve az által, hogy az a nyélből és végein elhelyezett lapos vagy homorú koron­gokból áll, mely utóbbiak a nyéllel egy darabot alkotnak, vagy pedig arra le­csavarható külön darabokat képeznek, mikor is helyükbe kupakok csavarhatók föl a nyél végeire azon czélból, hogy annak végei is a rúd egész hosszával megegyező vastagságúak legyenek. (1 rajzlap melléklettel.) PAUAS AéMVBNYTÁHaAeÁO - • jMOA-A aJOAPeSTS"

Next

/
Thumbnails
Contents