29737. lajstromszámú szabadalom • Csapágyelrendezés fayanceből való klozetmedencék számára

Megjelent 1904. évi márczius hó 26-án. MAGY. ^ KIR. SZABADALMI H IVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 29737. szám. XXI/b. OSZTÁLY. Csapágyelrendezés fayenceból való klozetmedenczék számára. S. FRIEDMANN JR. CZÉG BÉCSBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1903 szeptember hó 17-ike. Jelen találmány tárgyát csapágyelrende­zés képezi fayenceból való klozetmedenczék szeleptengelye és coulissája számára, mely j elrendezés folytán a csapágyak törése meg- { akadályoztatik, míg az eddig használt ily­nemű klozetmedenczéknél a törés már rövid használat után bekövetkezett. A mellékelt rajzban egy ily csapágyel­rendezéssel ellátott klozet sematikusan van föltüntetve, és pedig ' 1. ábrán oldalnézetben, 2. ábrán az 1. ábra a—b vonala szerint vett függélyes metszet van föltüntetve a nyíl irányában tekintve; 3. ábrán a zárószelep fölülnézete látható, a pontozással rajzolt kagylót eltávolítva gondoljuk és végül 4. ábrán egy részlet van föltüntetve. Az (5) tengely (6) csapágyai a (2) cső­toldat belső oldalán közvetlenül annak • anyagából előállított vastagításokból vagy liozzáöntött toldatokból képeztetnek; a (2) csőtoldat ezen vastagításaiban vagy tolda­taiban hornyok vannak elrendezve, melyekbe fémből való (7) csapágyrészek (4. ábra) to­latnak be és a (8) csapszögekkel rögzíttet­nek meg. A (2) csőtoldat átfúrása alatt annak külső oldalán a (2) csőtoldat anya­gából egy vízszintes (12) consol van kiké­pezve, melyen az átmenő (13) csapszöggel a (2) csőtoldat falához erősített (15) sín nyugszik. A (15) sín egyik végén az (5) tengely kiálló vége számára gyűrűs csapágy van elrendezve; a (15) sín másik végéhez a (11) emelő van csuklósan szerelve, minek folytán a forgó tengely nem támaszkodik közvetlenül a klozetmedencze anyagából ké­pezett csapágyakra, amiáltal ezek töréstől megóvatnak. SZABADALMI IGÉNY. Csapágyelrendezés fayenceból való klozet­medenczék számára, azáltal jellemezve, hogy a klozetfalak vastagított részeiben a (4) zárószelep (5) tengelye számára fémből való (7) csapágyrészek tolatnak be és csavarokkal erősíttetnek meg, a coulissa pedig forgathatóan van elren­dezve a klozetmedenczéhez csavarokkal erősített (15) sínen, mely az (5) tengely­nek a klozetfalon áthatoló vége számára gyűrűscsapággyal bír és a klozetme­dencze külső falán levő (12) consolra támaszkodik azon czélból, hogy az (5) tengelynek a klozetmedencze anyagából képezett csapágyai töréstől megóvas­sanak. (1 rajzlap melléklettel.) i-AI-LAf .«8TvtMVTARSA»XG UTOHDJU> BUDAPESTEN

Next

/
Thumbnails
Contents