29736. lajstromszámú szabadalom • Eljárás a legkevésbé illó olajoknak belző elégéssel működő erőgépeknél való fölhasználására

Megjeleni lí)04. évi márczins lió 26 án. KIR MAGY. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 29736. szám. V/d/B. OSZTÁLY. Eljárás a legkevésbé illó olajoknak belső elégéssel működő erőgépeknél való fölhasználására. FERRERO MIHÁLY ÉS FRANCHETTI SÁNDOR GÉPÉSZMÉRNÖKÖK TURINBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1903 szeptember hó 10-ike. A jelen találmány tárgyát eljárás képezi a legkevésbé illó olajoknak belső elégéssel működő erőgépeknél való felhasználására. Az eljárás lényege abban áll, hogy nedves vagy túlhevített vízgőzt alkalmazunk, mely oly nagy nyomás alatt áll, hogy alkalmas szerkezet segélyével a munkafejtő hengerbe vagy ezzel közlekedő térbe való beáram­lása alkalmával a csöppfolyós tüzelőanyagot finoman szétporlaszthatja. Már ösmeretesek oly eljárások, melyeknél a vízgőz kémiai tulajdonságai használtatnak föl arra, hogy a nehéz szénhydrogének el­égését megkönnyítsék. A jelen eljárás sze­rint azonban a vízgőz sebességét használ­juk fel arra, hogy az égőanyagot finomra ossza el, és pedig oly nagyon finomra, hogy az oly gyorsan éghessen el, hogy a mótor hengerét vagy más részeit, melyekkel érint­kezésbe jut ne piszkíthassa be. Mások ezen ezél elérését oly módon kísérlettek meg, hogy finom vizsugarat vezettek be. Azon­ban sem a szétporlasztás, sem pedig az utána következő elégés nem annyira töké­letes, mint gőzsugár alkalmazásánál, de különben is a motorban végbemenő vízel­párolgás következtében a belső hőmérséklet csökken, mely körülmény úgy az elérni kivánt tökéletes elégésnek, mint a körfo­lyam nagy hatásfokának állja útját. A jelen találmány szerint a gőzt bármely alkalmas forrás szolgáltathatja és az injek­torba vagy más alkalmas keverőkészűlékbe önműködő vagy vezényelt szelepeken ke­resztül vezethető. A mellékelt rajz a találmány tárgyának megfelelőleg fölszerelt (a) motorhenger fölső végét tünteti föl. Az olaj és gőz a (b) injektorban kevered­nek egymással; (c) ill. (d) az olaj- ill. víz­szivattyú, (e) a vízelpárologtató, melyet a távozó kipuffogógázok hevítenek, (f) a segéd melegítő-kanyarcső, melyet lámpa (előnyö­sen a közönséges elgázosítható lámpája) melegít a gép megindítása alkalmával; (v) a gőzbeeresztő szelep, (x) rúgó által szabá­lyozott szeíep, melyen át a fölös víz távo­líttatik el, hogy a gőznyomás állandó legyen, (m), (n) az olaj ill. víz hozzávezetésére szol­gáló csövek, (o) a segédlámpa táplálására szolgáló olajbevezetőcső, (k) a (c) és (d) szivattyúk működtetésére szolgáló tengely. A rajzból a berendezés működési módja

Next

/
Thumbnails
Contents