29709. lajstromszámú szabadalom • Fémhüvely gyufaskatulyák számára

Megjelent 1904. évi márczius hó 28-áu. MAGY. SZABADALMI SZABADALMI LEIRAS 29709. szám. VI/e. OSZTÁLY­Fémhüvely gyufaskatulyák számára. GUTTMANN B. IZIDOB FESTŐ ÉS KLEIN PÁL LAKATOS BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1903 julius hó 4-ike. Jelen találmány tárgyát egy fémhüvely képezi, amely nemcsak arra szolgál, hogy a használatban levő gyufaskatulya az utolsó gyufaszál elhasználásáig teljesen ép álla­potban maradjon, hanem hogy czélszerű szerkezete folytán a használó egyén zsebé­ben a gyufaskatulyából a gyufaszálak nem szóródnak ki és hogy az elhasználásra kiveendő egy vagy több gyufaszál téli hidegben dermedt kézzel vagy feszülő kesz­tyű által ügyetlenné tett kézzel is kivehető legyen. A mellékelt rajz 1. ábrája a gyufaskatulya-fémhüvelyt oldal­nézetben, a 2. ábra fölülnézetben, a 3. ábra hosszmetszetben, és a 4. ábra perspektiv nézetben ábrázolja. A gyufaskatulya-fémhüvely (a) és (b) lapja (i) csuklóval van összekötve, és ezen csuló segélyével (ox) tengely körül (k) kettős nyíl irányában egymástól 90°-kal elfordítható) amikor a belső fióknélküli gyufaskatulya be­helyezhető. Az 1. ábrában (f) betűvel jelölt kúp arra szolgál, hogy a (g) csapóajtócska nyitásával, amit a (c) nyúlvány segítségével eszközlünk, a használni szándékolt gyufaszál könnyen kijöjjön. Az 1. ábrában látható (h) nyílás arra szol­gál, hogy a fémhüvelybe helyezett gyufa­skatulya gyújtófölülete a gyufaszál meg­gyújtására használható legyen. Az 1. és 2. ábrában (g)-vel jelölt csapó­ajtócska a (c) nyúlványon újunkkal gyako­rolt nyomással (y z) tengely körül forgatva nyílik, és a nyomás megszűnésével az (y z) tengelyen alkalmazott (r) csigamenetű rúgó segítségével eredeti helyébe vissza­csapódik. A 3. ábra a (d) gyufaskatulyának a fém­hüvelyben való elhelyezését, valamint (f) kúpnak alakját mutatja, az (e)-vel jelölt nyílás mely (b) lapon van kimetszve, az (a) lapnak (s) ruganyos nyúlványának befogadá­sára szolgál oly czélból, hogy az (a) és (b) lapokat összezárja. SZABADALMI IGÉNY. Fémhüvely gyufaskatulyák számára, jellemez­ve csuklósan kötött és 90°-kal elfordít­ható (a) és (b) lapok, (s) zárószerkezet és végül (f) kúp és (g) csapóajtócska által. (1 rajzlap melléklettel.) PA.LLJL8 KÉPZVÉÍ. ? TA N8 A SAl. NYOMDÁJA P •) D A PBST K »

Next

/
Thumbnails
Contents