29638. lajstromszámú szabadalom • Csavarkötés

Megjelent 1904. évi márczius lió 10-én. MAGY SZABADALMI KIR. l-l 1VATAL SZABADALMI LEÍRÁS 29638. szám. V/e/l. OSZTÁLY. Csavarkötés. YOUNG RÓBERT WILLIAM ÉS YOIJNG WASHINGTON GYÖRGY GYÁROSOK STOCKTONBAN (CALIFORNIA). A szabadalom bejelentésének napja 1903 szeptember hó 7-ike. A jelen találmány egy csavarkötésre vo­natkozik, melynél két fogazott tárcsa kapasz­kodik egymásba, úgy hogy a csavaranya a csavarorsón minden külön biztosítás nélkül szilárdan ül. A mellékelt rajzon ezen csavarkötés van bemutatva, és pedig: 1. ábra a csavarorsó és csavaranya egyes alkatrészeinek keresztmetszete, 2. ábra ugyanaz a csavaranya meghúzott állapotában, 3. ábra az egyik fogazott tárcsa homlok­nézete, 4. ábra az ebbe kapaszkodó másik foga­zott tárcsa homloknézete, végre 5. ábra a csavaranya homloknézete. A (b) csavarorsó a szokott módon keresz­tül van dugva az összekötendő (a) tárgyak furatain. A csavarorsó négyszögletes (bl) része az összekötendő lemezekből kiér és (b2) csavarmenetes részben folytatódik. A csavarorsó négyszögletes (bl) része egy (c) tárcsának szintén négyszögletes (cl) fura­tán megy keresztül. E furat azonban nem megy teljesen keresztül a (c) tárcsán, hanem (c3) köralakúfúratb a megy át (3. ábra), melyen a (b) csavarorsó csavarmenetes (b2) része megy keresztül. A (d) csavaranya szintén fúrattal van ellátva, mely csavarmenetekkel bír, úgy hogy ezekkel fölcsavarható a (b) csavarorsó j csavarmenetes (b2) részére. A csavaranya továbbá egy bővebb (dl) fúrattál van ellátva, melyben egy (d2) rúgó van elhelyezve. E rúgó a (c) tárcsába kapaszkodó (e) fogazott tárcsára nyomást gyakorol. Az (e) tárcsa belső homloklapja (el) fogakkal van fölsze­relve, melyek záró kilincsek gyanánt szol­gálnak és a (c) fogazott tárcsa (c4) fogaiba kapaszkodhatnak. Az (e) fogazott tárcsa két (e2) fogantyúval van ellátva. E fogantyúk (d3) bevágásokba nyomulhatnak, melyek a (d) csavaranya (dl) fúratának falába vannak bemetszve. A csavarorsó és csavaranya a következő módon nyer alkalmazást: miután a csavar­orsót keresztül dugtuk az összekötendő (a) tárgyak fúratain, a (c) fogazott tárcsát rá­toljuk a csavarorsó kiérő végére, mire az (e) fogazott tárcsát és a (d2) rúgót szintén a kellő helyzetbe hozzuk. A (d) csavaranyát most annyira meghúzzuk, míg az (e) tárcsa (e2) fogantyúi a (d3) bevágásokba nyomúl­nak. A (b) csavaranya forgatásával most az (e) tárcsa is elforog, úgy hogy a (c4) és (el) fogak lassan közelednek egymáshoz és végre

Next

/
Thumbnails
Contents