29594. lajstromszámú szabadalom • Késtartó gyalugépek számára

Megjelent 1904. évi márczius lió 8-án. MAGY SZABADALMI KIR. \i IVATAL SZABADALMI LEÍRÁS "29594. szám. XVI/d. OSZTÁLY­Késtartó gyalugépek számára. OKA SIMON GÉPÉSZMÉRNÖK DIÓSGYŐRÖTT. A szabadalom bejelentésének napja 1903 julius hó 23 ika. Jelen találmány tárgya oly késtartó, melynél fogva gyalúgépeknél az asztal mindkét mozgási irányában hasznos munkát lehet kifejteni. E végből a késtartó két, egymástól független befogópofával van el­látva, melyek akkép vannak elrendezve, hogy az ezekbe befogott kések váltakozva kitérhetnek. A késtartó olyképen is hasz­nálható, hogy a kések nemcsak egymás mellett, hanem egymás mögött is dolgoz­nak, mely esetben például az egyik kés na­gyolva és e mögött a másik kés simítva gyalulhat. A mellékelt rajzon egy ily késtartó kü­lönböző kiviteli alakban látható. Az 1., 2. és 5. ábra az egyik kiviteli alak­nak előlnézetét, fölülnézetét és hosszmet­szetét mutatja; a 3. és 4. ábra egy másik kiviteli alaknak fölül- és oldalnézetét, a 6. és 7. ábra egy harmadik kiviteli alak­nak előlnézetét és oldalnézetét. Az (A) késtartófej négy (i) csavar segé­lyével az (a) szánkára van erősítve, úgy hogy a csavarok meglazítása esetében a késtartófej elforgatható. A késtartófejben két egymástól független (B) és (C) befogó ! pofa van elrendezve, melyek a különböző forgástengelyekkel bíró (g) és (h) csapok körül forgathatók. Ezen csapok forgásten­gelyei olykép vannak egymáshoz képest el­rendezve, hogy a befogott (b és c) ké­sek az asztal mozgási irányához képest vál­takozva kitérhetnek. A (D) rúgó arra szol­gál, hogy a (B) befogópofát, melynek alul van a forgástengelye, az (A) késtartófej­hez szorítsa. A (b) és (c) kések teljes vonalakkal oly helyzetben vannak föltüntetve, midőn egy­más mellett dolgoznak, míg a pontozott vo­nalak a késeket egymás mögött működő helyzetben mutatják. Ez utóbbi elrende­zésre a 3. és 4. ábra szerinti kiviteli alak alkalmas, melynél a (Cl) befogó pofa előbbre nyúlik, úgy hogy a kések pontosan egymás mögé állíthatók be. A 6. és 7. ábra szerinti kiviteli alaknál az (a) szánkára (i) csavarokkal elfordítha­tóan alkalmazott (E) lapon két, egymástól egészen független (Al) és (A2) késtartó­fej van elrendezve, melyek (il) csavarok­kal elfordíthatóan vannak odaerősítve. Ezen (Al) és (A2) késtartófejek a (g és h) csapok körül forgatható (B) és (Cl) befogó pofákkal van ellátva. Ezen kiviteli alak kü­lönösen görbe fölületek gyalulására alkal­mas.

Next

/
Thumbnails
Contents