29582. lajstromszámú szabadalom • Eljárás dohos és penészes ízű és szagú borok, ill. dohos és penészes szagú boroshordók megjavítására alkalmas szer előállítására

Megjelent 1904. évi márczius 8-án. MAGY. SZABADALMI SZABADALMI LEI RAS 29582. szám. X/b OSZTÁLY. Eljárás dohos és penészes ízű és szagú borok, illetőleg dohos és penészes szagú boros hordók megjavítására alkalmas szer előállítására. ERDŐS JENŐ GYÓGYSZERÉSZ EGERBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1903 junius hó 25-ike. A jelen találmány tárgyát oly szer elő­állítására szolgáló eljárás képezi, mely a dohos és penészes ízű és szagú borok, ille­tőleg a dohos és penészes szagú boros hordók ezen ízét és szagát elvenni van hivatva azáltal, hogy a szerből csekély mennyiséget a megjavítandó borhoz keverünk, illetőleg a megjavítandó hordót a szerrel kiöblítjük. Az eljárás abban áll, hogy szőllő-mag­vakat megszárítunk és megőrölünk, mire e porhoz annyi vizet adunk, hogy híg pépet nyerjünk. E pépet néhány órán át a levegőn állani hagyjuk és azután frissen sajtolt édes mandulaolajjal keverjük azt össze folytonos rázás közben. A keveréket most 6—8 órán át 25—30° C. hőmérsék mellett állani hagyjuk. Azután a keveréket sajtoljuk, az olajat a vizes alkatrészektől megszabadítjuk, mikor is a kellő megtisztítás után nyert olaj a föntemlített módon a leírt czélra használ­ható föl. Fontos, hogy a használt szőllőmagvak frissek, azaz olyanok legyenek, melyek a szokásos törkölyfőzés czéljából melegítésnek még nem lettek alávetve. Éppígy fontos, hogy a mandulaolaj frissen sajtolt legyen, mert csupán az ilyen olaj bír azon képességgel, hogy a szőllőmagvak különböző alkotó részeit magába fölvegye. Ami az így előállított preparált olaj alkal­mazását illeti, czélszerü a következő módon eljárni: Ha bor megjavításáról van szó, minden hektoliter borhoz körülbelül 150 gr. ilyr en olajat keverünk. Hordók megjavítására a hordót mindenek­előtt vízzel kimossuk és a víznek lehetőleg tökéletes kicsurgatása után a preparált olaj­ból annyit öntünk a hordóba, hogy ez a hordó belsejét, a hordó ide-oda himbálása mellett, igen vékony réteggel vonja be. A hordót azután körülbelül három napon át állani hagyjuk, végre meleg vízzel kimossuk. SZABADALMI IGÉNY. Eljárás dohos és penészes ízű és szagú borok, illetőleg dohos és penészes szagú boros hordók megjavítására alkalmas szer elő­állítására, azáltal jellemezve, hogy friss, azaz melegítésnek még ki nem tett szőllő­magvakat megszárítás után megőrölünk, az így nyert porhoz annyi vizet adunk, míg híg pépet nyerünk, e péphez néhány­órai állás után frissen sajtolt mandula-

Next

/
Thumbnails
Contents