29510. lajstromszámú szabadalom • Deflegmátor

Megjelent 1904. évi február hó 25-én. MAGY. SZABADALMI KIR HI VATAL SZABADALMI LEIRAS 29510. szám. IV/b OSZTÁLY. Deflegmátor. ECKERT FERENCZ RÉZMŰVES BAJÁN. Pótszabadalom a 27923. sz. szabadalomhoz. Bejelentésének napja 1903 szeptember hó 13-ika Jelen pótszabadalmi bejelentés tárgyát a 27926. számú törzsszabadalomban védett deflegmátor egy oly foganatosítási alakja képezi, mely lehetővé teszi, hogy a defleg­mátort bárhol a szeszpárák esővezetékébe iktathatjuk. Ezen czélból jelen foganatosí­tási alaknál, mint a mellékelt rajzon látható, a deflegmátor alul (5) bevezető csővel bíró (6) fenékkel van ellátva, mely ép úgy, mint a törzsszabadalomban védett deflegmátor födője, vaskarimákkal és csavarokkal van megerősítve. A készüléknek alkalmas szere­lése czéljából (7) tartóvasak vannak elren­dezve, melyeknek fölső végei meg vaunak hajlítva és csavarok segélyével pl. a helyi­ség mennyezetéhez erősíttetnek. SZABADALMI IGÉNY. A 27926. számú törzsszabadalomban védett deflegmátor egy foganatosítási alakja, jellemezve az (5) bevezető csővel bíró (6) fenék, továbbá a szerelésre szolgáló (7) tartóvasak által, mely elrendezés lehetővé teszi, hogy a deflegmátort tet­szőleges helyen iktathatjuk a csőveze­tékbe. (1 rajzlap melléklettel.) RÍBZVAHTtARBABAO NYOMDÁJA BUDAPJtSTB*

Next

/
Thumbnails
Contents