29356. lajstromszámú szabadalom • Eljárás stereotypia-formák előállítására

29856. szám. IX/c. OSZTÁLY. Eljárás stereotypia-formák előállítására. BEENSCH CONRÁD KERESKEDŐ BERLINBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1902 augusztus hó 22-ike. Megjelen t 1904. évi február lió 8-án. SZABADALMI LEÍRÁS Az úgynevezett papirstereotypia nedves és száraz eljárás szerint történhetik. A ned­ves eljárás, mely régebb, abból áll, hogy több papirivet, pl. 4 ív selyempapirt, 1 vagy 2 ív rézmetszet papirt és 1 ív födő papirt bizonyos meghatározott csiriz használatával egymásra ragasztunk és azután nehéz hen­gerek között kisimítunk. Az így előkészített papirlemezeket nedves szövetek között he­lyezzük el és nehéz lemezekkel terheljük. Csak mikor már néhány napig feküdtek és így átnedvesedtek, fektethetjük azokat a szedésre, hogy kefével levonatot készítsünk. Ezután az egészet szárítósajtpban 6—8 perczig szárítjuk. A száraz eljárásnál alkalmas csiriz segé­lyével egymásra ragasztott, lyukacsos, illetve nedvességet fölszívó papir ívekből álló, kö­rülbelül vékony karton vastagságú lemezt fektetünk a szedésre, azután nedves nemez­zel lefödve a betűket, simító hengerek kö­zött sajtoljuk ^ lemezbe. A találmány tárgyát képező eljárás a ned­ves eljáráshoz hasonlít, de ennél egyszerű­sége és olcsósága következtében jóval elő­nyösebb. Az eljárás abból áll, hogy egy ív fölszívó, de szívós, körülbelül vékony kar­ton vastagságú papirt tiszta vízzel megned­vesítünk, a szedésre fektetjük, erről úgy mint a régi nedves eljárással kefével vagy pedig símító hengerek között levonatot ké­szítünk, azután pedig alkalmas csiriz hasz­nálatával födő ívet, pl. egy ív csomagoló papirt ragasztunk a formára és a szárító nemez elhelyezése után a szárító sajtóba visszük. A forma 3—4 perez múlva száraz, öntésre alkalmas és igen sok öntésre hasz­nálható. Föltűnően simulékony, a régi el­járás szerint készült merev formákkal szem­ben igen hajlékony, a levonat könnyen ké­szíthető, a papirban hólyag nincs és nem is szakad egykönnyen, tehát a formába öntött ólom nem folyhatik ki. Oly formalemezeket, melyek csak egyet­len papirívből állottak, már eddig is alkal­maztak a stereotypiánál, de ezek csirizzel voltak bevonva, míg az eljárás szerint tiszta papirt alkalmazunk. SZABADALMI IGÉNY. Eljárás stereotypia-formák előállítására, az­által jellemezve, hogy a szedésre elő nem készített, fölszívó, de szívós papirt sajtolunk, melyet a hátsó fölületére ra­gasztott födőlappal erősítünk. °A1LAA RÉSZVÉNY . ÁB8ASÁO NYOMDÁJA riUDAPCSTEN

Next

/
Thumbnails
Contents