29291. lajstromszámú szabadalom • Kulcslyukzár

Megjelent 1904. évi január hó 30-án. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 29291. szám. VIII/d. OSZTÁLY. Kulcslyukzár. KOHOUSEK JÓZSEF MÉRNÖK ÉS DICK ÁDÁM LAKATOSMESTER BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1903 április hó 25-ike. A jelen találmány tárgyát kulcslyukak elzárására szolgáló készülék képezi, mely a kulcslyukba bedugva és elzárva megaka­dályozza, hogy a kulcslyukba az ajtózár nyitása czéljából kulcsot lehessen bedugni, vagy a kulcslyukról kulcsutánzat készítése czéljából viaszlenyomatot lehessen venni. A készülék lényegében egy, nagyjában a kulcs alakjának megfelelő biztonsági (Wertheim-) zárból áll, mely kölön kulcs segélyével fölnyitva teljesen betolható a kulcslyukba és abban elzárva valamely más kulccsal vagy egyéb szerszámmal sem ki nem húzható, sem be nem tolható, sem el nem forgatható, mi mellett a zár kulcsa a kulcslyukzár nyitott állapotában a készü­lékkel együtt kihúzható a kulcslyukból. Emellett a készülékben a kulcs befogadá sára szolgáló kulcslyuk hozzáférhetetlen, úgy hogy a készülék kulcsának utánzása lehetetlenné van téve. Természetes, hogy a készülék zárja a legkülönbözőbb szerkezetű lehet, fődolog, hogy avatatlan fölnyitás ellenében kellő biz­tonságot nyújtson. A mellékelt rajzon ezen kulcslyukzárnak egy példa gyanánt választott kiviteli alakja nagyobbított léptékben van bemutatva és pedig: 1. ábra a készülék függélyes metszete nyitott, azaz a kulcslyukba való betolásra alkalmas állapotban, 2. ábra az 1. ábra jobboldalról való nézete, 3. ábra az 1. ábrához hasonló metszet a kulcs eltávolítása után elzárt állapotban, 4. ábra az 1. ábra fölülnézet a zártok födőlapjának eltávolítása után, 5. ábra az 1. ábrának 5—5 vonal mentén vett vízszintes metszete, 6. ábra a 4. ábrához hasonló fölülnézet az akasztók részben való eltávolítása után, elzárt állapotban, 7. ábra az 5. ábrához hasonló metszet a 3. ábra 7— 7 vonala mentén, végre 8. ábra a kulcslyukba betolt készüléket oldalnézetben ábrázolja az ajtó és az ajtózár függélyes metszetével. A készülék, amint az a rajzokból látható, egy az ajtókulcs szárának megfelelő vastag­ságú (1) gömbölyű rúdból és egy összefüggő (2) négyszögletes tuskóból áll, mely a ké­szülék zárának fölvételére szolgál és egy, a kulcslyukat takaró (3) ajtóvasalás (8. ábra)

Next

/
Thumbnails
Contents