28902. lajstromszámú szabadalom • Eljárás a gyújtófejek számára való gyújtómassza előállítására

Megjeíent 19>Ö3. évi deczember hó 11 -én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 28902. szám. Il'g. OSZTÁLY. Eljárás gyújtófejek számára való gyujtómassza eló'állítására. WIDERKA JÁNOS GYUFAGYÁRI MUNKÁS ERZSÉBETFALVÁN. A szabadalom bejelentésének napja 1903 május hó 2-ika. Jeleu találmány tárgya eljárás gyújtó­fejek száraára való massza előállítására. A találmány tárgyát tevő eljárásnál az ed­digi készítési móddal szemben sokkal ke­vesebb számú anyagra van szükség, ennek következtében jelen eljárás lényeges gaz­dasági és gyártási előnyöket eredményez: A g3 új tófej két masszából készül, és pe­dig a következőképen: I. 240 g. csontenyvet megolvasztunk és hozzáadunk 340 g. bariumkloridot. Ezen masszát melegítés közben mind­addig keverjük, míg a bariumklorid az enyv­ben teljesen szét van osztva. Ezen I. masszához még meleg állapotá­ban a II. masszát adjuk, mely a következő anyagokból áll: 120 g. őrölt ként ólomszuperoxyd umbra barnakő, poralakban kovaföld infuzoriaföld 120 « 120 « 240 « 200 « 20 120 g. alkénessavas ólomoxyd 350 « klórsavaskáli. A két masszát vízfürdőn való melegítés mellett összekeverjük és azután megőröljük. Használatnál az így készült masszát gyön­gén melegítjük ós a gyújtószálakat fejeik előállítása czéljából bemártjuk. Az ily mó­don előállított gyújtófej kb. félannyi idő alatt szárad, mint a mostani svédgyújtók. Az ismertetett massza úgy foszformentes kénes, valamint paraffin- (szalon) gyújtók előállítására is használható és az így ké­szült gyújtók az u. n. svédgyufa-skatulyá­kon gyuladnak meg. SZABADALMI IGÉNY. Eljárás gyújtófejek számára való gyújtó­massza előállítására, jellemezve azáltal, hogy csontenyvből és bariumkloridból álló masszához melegítés közben olyan masszát adunk, mely őrölt kénből, ólom­szuperoxidból, umbrából, barnakőből, ko­vaföldből, infuzoriaföldből, alkénessavas ólomoxidból és klorsavaskáliból áll. Dallas RÉSZVÉNNTXRSASÁO NYOMDÁJA BubAPkI»

Next

/
Thumbnails
Contents