28862. lajstromszámú szabadalom • Berendezés gázoknak folyadékokban való föloldására

tlejí jelent 1ÍH)3. évi deczember lió 7-én. MAGY. ú KIR. szabadalmi hivatal SZABADALMI LEIRAS 28862. szám. IV/i. OSZTÁLY. Berendezés gázoknak folyadékokban való föloldására. murray kenneth sutherland műszaki tanácsadó és bead harry vaughan rudston magánmérnök londonban. A szabadalom bejelentésének napja 1903 Április hó 28-ika A jelen találmány tárgyát oly berendezés képezi gázoknak folyadékokban való föl­oldására, különösen szénsavas viz előállítá­sára, melynél a folyadék finoman elosztott állapotban egy tartályba nyomatik, mely a föloldandó gázt oly nyomás alatt tartal­mazza, melynél annak föloldása foganatosí­tandó, a mikor is a folyadék a gáz fol­oldása után közvetlenül a palaczkokba tölt­hető vagy pedig előbb oly tartályba ürít­hető át, melyben a fölösgázt a folyadékból kibocsátjuk. Azon nyomást, mellyel a folyadékot, pld. a vizet, a gázzal, pl. szénsavval töltött tartályba nyomjuk, akár az alkalmazott gáz, akár pedig más segédeszköz, pld. víz­vezeték, szivattyú, stb. segélyével tarthatjuk fönn. A mellékelt rajzban a jelen találmány tárgya egy foganatosítási alakban van föl­tüntetve. Az 1, ábra a berendezés oldalnézetét láttatja. A 2. ábra az t. ábrának a rajzlap sík­jára merőleges középmetszet. A 3., 4., 5. és 6. ábrák metszetek a 2. ábrá­nak a—a illetve b—b, illetve c—c és d—d vonalai szerint. A berendezés a nagyobb (A) tartályból és az alacsonyabban elrendezett, kisebb (B) tartályból áll, melyek egymással a követ­kező módon vannak összekötve. A (B) tar­tály a (C) csapházra van szerelve és ennek fölső (c2) csapkúp furatával közvetlen össze­köttetésben áll, mely furat falában egy a csapház (C2) toldatával szemben elrendezett oldalas (g) nyilás van kiképezve. A csap­házban a (g) nyílással egy és ugyanazon síkban, tehát az a—a metszési síkban az (e, f) és (x) csatornák (3. ábra) vannak el­rendezve. A b—b metszési síkbau a csap­ház a (h) csatornával, a csap pedig a (j) és (k) furatokkal van ellátva (4. ábra). A c—c metszési síkban a csapház az (1) és (m) csatornákkal (5. ábra), míg a csap az (n) furattal van ellátva. Végül a d -d metszési síkban a csap a (p) és (r) furatokkal (6. ábra), a csapház pedig az (o) csatornával van ellátva. A (C2) toldatba, melyben az (f, h) és (1) csatornák folytatódnak, ezekre merőlegesen az (s) és (t) csövek vannak beillesztve melyek közül az egyik (f) és a másik a (h) csatornával közlekedik, míg az (1) csator­nában a (v) szelep van elrendezve. A csap­kúpnak czentrális (1) furatából az (y) cső a

Next

/
Thumbnails
Contents